Duur antistollings- behandeling

Hoe lang u antistollingsmiddelen moet slikken hangt af van de aard van uw aandoening

  • Na een operatie, waarbij antistollingsmiddelen worden gegeven ter voorkoming van trombose, kan na enkele weken al gestopt worden met het slikken van antistollingsmiddelen.
  • Bij trombose van een beenader of een longembolie worden in het algemeen gedurende 3 tot 6 maanden antistollingsmiddelen gegeven
  • Heeft u een kunststofhartklep? Dan zult u levenslang antistollingsmiddelen moeten slikken.

In alle gevallen bepaalt de arts die het antistollingsmiddel heeft voorgeschreven hoe lang u dit middel moet slikken.