fbpx

Links

Wilt u meer weten over trombose, de behandeling van trombose of over goede doelen, bezoek dan websites van onderstaande organisaties:

De Richtlijnendatabase
De Richtlijnendatabase is eigendom van de Federatie van Medisch Specialisten en bevat medische richtlijnen voor de tweede lijn.

Federatie van Nederlandse Trombosediensten
De koepelorganisatie van de Nederlandse trombosediensten.

Nederlandse Hartstichting
Voor meer informatie over hart- en vaatziekten en trombose.

Harteraad
De patiëntenvereniging voor hart- of vaatpatiënten en hun naasten.

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
De NPCF vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties.

Centraal Bureau Fondsenwerving
Voor meer informatie over goede doelen instellingen.