fbpx

Zelfmeten en doseren

Als u langer dan 6 maanden vitamine k remmers moet gebruiken, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk u eigen INR-waarde te meten. Met een zelfmeetapparaat meet u uw INR-waarde en stelt u een doseringsschema op. Voordat u met het zelfmeetapparaat aan de slag kunt, volgt u een cursus. Daar leert u bloed af te nemen door een vingerprik en krijg u instructies voor het bepalen van de INR-waarde. Ook wordt u getraind in het dosering van de antistollingsmiddelen. Een training neemt doorgaans twee dagdelen in beslag en wordt afgesloten met een toets.

Als u de training succesvol hebt doorlopen, zal u de eerste weken begeleid worden. Hierna meet en doseert u helemaal zelf. Uw eigen trombosedienst zal u elke drie maanden uitnodigen voor controle van uw zelfmeetresultaten en doseringsschema. Ook uw zelfmeetapparaat zal gecontroleerd worden. Deze controles worden uitgevoerd omdat de consequenties van een slechte uitvoering van zelfmanagement groot kunnen zijn.

Niet iedereen komt in aanmerking voor het gebruik van een zelfmeetapparaat. Neem voor de criteria daarvoor contact op met uw trombosedienst. Zij kunnen u meer informatie geven over het zelfmeten en – doseren.

Bekijk hier de video over Zelfmeten