fbpx

Privacy Statement & Cookies

Wij respecteren uw privacy en wij behandelen uw persoonlijke gegevens met grote zorg. Om uw privacy zo goed mogelijk te beveiligen, handelen we altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetgeving. Dit privacy statement bevat de bepalingen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door de Trombosestichting. We adviseren u deze zorgvuldig door te lezen.

Wie is de Trombosestichting Nederland?

Het doel van de Trombosestichting Nederland is het bevorderen van (medisch) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose, het geven van voorlichting – in het bijzonder aan diegenen die met trombose in aanraking komen – en het doen geven van postacademisch onderwijs op het gebied van trombose om de kenniswerving bij jonge onderzoekers te stimuleren.

De Trombosestichting Nederland is gevestigd aan de Dobbeweg 1a, 2254 AG te Voorschoten, Nederland en staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41150933.

Verwerken persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer u donateur wordt of bent, informatie aanvraagt of als vrijwilliger aan activiteiten van de Trombosestichting Nederland deelneemt, legt de Trombosestichting Nederland gegevens vast.

De Trombosestichting Nederland verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger of deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

De Trombosestichting Nederland zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of om services namens de Trombosestichting Nederland uit te voeren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De Trombosestichting Nederland zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens ook delen met derden, als een van de volgende situaties zich voordoen:

  • De Trombosestichting Nederland verplicht is om uw gegevens te delen op grond van nationale of internationale wetgeving, jurisprudentie en / of regelgeving;
  • Als de Trombosestichting Nederland het noodzakelijk acht om de persoonlijke gegevens in de verdediging van haar eigen rechten te delen.

Medische gegevens t.b.v. de Antistollingspas

  • Medische gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de aanvraag en vervaardiging van de Antistollingspas;
  • Bij de productie van de Antistollingspas wordt een verwerker ingeschakeld, waar de noodzakelijke organisatorische en beveiligingsmaatregelen zijn genomen om de veilige verwerking van uw gegevens te waarborgen;
  • Het gegeven dat u een Antistollingspas aanvraagt en de uitvraag van het type bloedverdunners dat u gebruikt zal door de Trombosestichting Nederland niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden;
  • Na levering van de Antistollingspas belt de Trombosestichting Nederland u, indien u een telefoonnummer heeft ingevuld, op over het gebruik van de pas, u te informeren over het werk van de Trombosestichting Nederland en uw steun te vragen.

Uw rechten

De Trombosestichting Nederland gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van haar activiteiten en u op de hoogte te houden over de activiteiten van de Trombosestichting Nederland. Wij benaderen u per e-mail en telefoon, mits u hier toestemming voor heeft gegeven. U kunt altijd inzicht krijgen in uw gegevens die door de Trombosestichting Nederland worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Dit kunt u melden aan de Trombosestichting Nederland, stuur dan een e-mail met uw volledige adresgegevens naar tsn@trombosestichting.nl of schrijf een brief naar de Trombosestichting Nederland, Postbus 100, 2250 AC Voorschoten.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier geen gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten en/of financiële gegevens 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam bewaren om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

E-mail en telemarketing

Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Indien u in het verleden toestemming heeft gegeven voor telefonische benadering en u wilt dit intrekken, stuur dan een e-mail naar tsn@trombosestichting.nl of schrijf een brief naar de Trombosestichting Nederland, Postbus 100, 2250 AC Voorschoten.

De Trombosestichting Nederland en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. De Trombosestichting Nederland is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Bezoekersgedrag

Op de website van de Trombosestichting Nederland worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden – zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte gegevens op de site te zetten. Op deze wijze kan de Trombosestichting Nederland haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

De Trombosestichting Nederland maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De Trombosestichting Nederland maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website van de Trombosestichting Nederland voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt de Trombosestichting Nederland ook gebruik van een speciaal cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op onze site bent. Met behulp van deze cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken. Lees hier meer over onze Cookieverklaring.

Hoe beveiligt de Trombosestichting Nederland persoonlijke gegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te beschermen tegen beschadiging, verlies en ongeoorloofde bekendmaking.

Kan dit Privacy Statement of de cookieverklaring worden gewijzigd?

De Trombosestichting Nederland behoudt zich het recht voor om zowel het privacy statement als de cookieverklaring te allen tijde te wijzigen wanneer dat nodig is. Wijzigingen zullen via de website bekend worden gemaakt. Daarom adviseren we om dit regelmatig te lezen, zodat u bekend bent met nieuwe of gewijzigde verklaringen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy statement, neem dan contact met ons op. Uiteraard helpen wij u ook als u een klacht heeft, u kunt dan contact met ons opnemen via privacy@trombosestichting.nl of telefonisch via 071 – 561 77 17. Daarnaast zijn wij verplicht u te wijzen op een mogelijkheid om een klacht in te dienen over onze gegevensverwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Versie 1.4 d.d. 10-07-2023