Privacy Statement & Cookies

Wij respecteren uw privacy en wij behandelen uw persoonlijke gegevens met grote zorg. Om uw privacy zo goed mogelijk te beveiligen, handelen we altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving.
Dit privacy statement bevat de bepalingen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door de Trombosestichting. We adviseren u deze zorgvuldig door te lezen.

Wie is de Trombosestichting?

Het doel van de Trombosestichting Nederland is het bevorderen van (medisch) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose, het geven van voorlichting – in het bijzonder aan diegenen die met trombose in aanraking komen – en het doen geven van postacademisch onderwijs op het gebied van trombose om de kenniswerving bij jonge onderzoekers te stimuleren.

De Trombosestichting Nederland is gevestigd aan de Dobbeweg 1a, 2254 AG te Voorschoten, Nederland en staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41150933.

 

Verwerken persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer u donateur wordt of bent, informatie aanvraagt of als vrijwilliger aan activiteiten van de Trombosestichting deelneemt, legt de Trombosestichting gegevens vast. Trombosestichting gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van haar activiteiten, fondsenwerving en u op de hoogte te houden over de activiteiten van Trombosestichting . Hierbij tracht de Trombosestichting rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op deze informatie, stuur dan een e-mail met uw volledige adresgegevens naar tsn@trombosestichting.nl. Of schrijf een briefje naar Trombosestichting Nederland, Postbus 100, 2250 AC Voorschoten.

De Trombosestichting zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of om services namens de Trombosestichting uit te voeren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De Trombosestichting zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens ook delen met derden, als een van de volgende situaties zich voordoen:

  • De Trombosestichting verplicht is om uw gegevens te delen op grond van nationale of internationale wetgeving, jurisprudentie en / of regelgeving;
  • Als de Trombosestichting het noodzakelijk acht om de persoonlijke gegevens in de verdediging van haar eigen rechten te delen.

Medische gegevens t.b.v. de antistollingspas

  • Medische gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de aanvraag en vervaardiging van de antistollingspas;
  • Bij de productie van de antistollingspas wordt een verwerker ingeschakeld, waar de noodzakelijke organisatorische en beveiligingsmaatregelen zijn genomen om de veilige verwerking van uw gegevens te waarborgen;
  • Het gegeven dat u een antistollingspas aanvraagt en de uitvraag van het type bloedverdunners dat u gebruikt zal door de Trombosestichting Nederland niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden;
  • Na levering van de antistollingspas belt de Trombosestichting Nederland u over het gebruik van de pas.

 

De Trombosestichting en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. De Trombosestichting is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Bezoekersgedrag

Op de website van Trombosestichting worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte gegevens op de site te zetten. Op deze wijze kan Trombosestichting haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van Cookies

De Trombosestichting maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De Trombosestichting maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website van Trombosestichting voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt Trombosestichting ook gebruik van een speciaal cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op onze site langskomt. Met behulp van deze cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken. Lees hier meer over onze Cookieverklaring.

Hoe beveiligt de Trombosestichting persoonlijke gegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te beschermen tegen beschadiging, verlies en ongeoorloofde bekendmaking.

Kan dit Privacy Statement of de cookieverklaring worden gewijzigd?

De Trombosestichting behoudt zich het recht voor om zowel het privacy beleid als de cookieverklaring te allen tijde te wijzigen wanneer dat nodig is. Wijzigingen zullen via de website bekend worden gemaakt. Daarom adviseren we om dit regelmatig te lezen, zodat u bekend bent met nieuwe of gewijzigde verklaringen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.