De Trombosestichting

De Trombosestichting Nederland bestaat dit jaar 45 jaar. Ons doel is om tromboseleed te verminderen.

We doen dat op meerdere manieren:

  • Financieren van wetenschappelijk onderzoek naar trombose.
  • Het geven van voorlichting over trombose en het voorkomen van trombose. Snelle herkenning spaart levens! Zo voorkomen we tromboseleed.
  • We stimuleren veilig medicijngebruik en therapietrouw met de gratis Antistollingspas. Iedereen die bloedverdunners gebruikt kan deze gratis Antistollingspas bij ons aanvragen.

Daarom zetten we ons in voor betere medicijnen zonder bijwerkingen. De stichting financiert elk jaar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose. Daarbij is uw steun van groot belang. De Trombosestichting Nederland ontvangt namelijk geen overheidssubsidies.

Een deel van ons werk bestaat uit het werven van donateurs en fondsen. Met meer donateurs kunnen we nog meer goed wetenschappelijk onderzoek financieren en patiëntenvoorlichting geven.

Wilt u bijdragen aan onze droom om tromboseleed de wereld uit te helpen? Dat kunt u doen door donateur te worden of eenmalig een bedrag te storten op NL35 INGB 0000 3020 30. De Trombosestichting Nederland is ANBI-geregistreerd en een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit.

Download hier de statuten van de Trombosestichting Nederland.
Download hier het beleggingsstatuut  van de Trombosestichting Nederland.