fbpx

De Trombosestichting

Missie

De Trombosestichting zet zich in om tromboseleed te verminderen en streeft ernaar dat niemand zijn leven kwijtraakt door trombose.

Visie

Trombose komt veel voor en leidt tot gezondheidsschade waarvoor nog altijd weinig effectieve behandelingen bestaan. Het gebruik van antistollingsmedicijnen heeft nadelen. De ziektelast van trombose is hoog. Wij werken aan het verminderen van dit leed. We vinden dat niemand zijn leven zou hoeven kwijtraken door trombose.

Onze doelen

  1. Mensen die veneuze trombose hebben (gehad) een betere kwaliteit van leven bieden door effectievere behandelingen;
  2. Mensen die preventief een antistollingsbehandeling krijgen een veiliger behandeling bieden;
  3. Bijdragen aan het verminderen van het aantal mensen dat trombose krijgt.
  4. Trombose bij het algemene publiek onder de aandacht brengen.

Om deze doelen te behalen doen we het volgende: financieren klinisch en fundamenteel onderzoek en onderwijs, geven van voorlichting aan patiënten, (huis)artsen en het brede publiek, het inzetten van ervaringsdeskundigen én fondsenwerving. We doen dit waar mogelijk in slimme samenwerking met andere organisaties.

Een wereld zonder tromboseleed

Wilt u bijdragen aan onze droom om tromboseleed de wereld uit te helpen? Dat kunt u doen door donateur te worden of eenmalig een bedrag te storten op NL57 ABNA 0100 100 333 of NL35 INGB 0000 3020 30. De Trombosestichting Nederland is ANBI-geregistreerd en een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit.

> Download hier de statuten van de Trombosestichting
> Download hier het beleggingsstatuut van de Trombosestichting
> Bekijk hier de beleidsplannen
> Bekijk hier de jaarverslagen
> Download hier ons integriteitsbeleid
> Download hier onze gedragscode integriteit