fbpx

Beleidsplan

De Trombosestichting Nederland zet zich in voor betere preventie en behandeling van trombose. In het actuele beleidsplan leest u over onze doelen en uitdagingen in de komende jaren.

In dit beleidsplan scherpen we de ambities voor de komende jaren aan. Door goed te luisteren naar de honderden vragen en opmerkingen van diegenen die zelf te maken hebben met trombose en door gesprekken met onze donateurs, ambassadeurs, wetenschappers die bij ons aankloppen voor financiering van onderzoek en de Raad van Toezicht zijn we in staat geweest om een aantal scherpere keuzes te maken voor de komende drie jaar, ook voor de fondsenwerving. Deze strategische keuzes, en hoe deze bijdragen aan het verminderen van tromboseleed, staan beschreven in dit document.

Actueel beleidsplan:

Vorige beleidsplannen vindt u hieronder: