fbpx

ANBI-erkend

De Trombosestichting beschikt over de ANBI-status. Per 1 januari 2014 zijn ANBI-instellingen verplicht de hierna volgende stukken op hun website te publiceren:

  • Naam van de instelling: Trombosestichting Nederland
  • RISN: 803203755
  • Contactgegevens: Trombosestichting Nederland, Postbus 100, 2250 AC, Voorschoten, tel. 071 – 5617717, tsn@trombosestichting.nl
  • Doelstelling: de Trombosestichting Nederland financiert het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose, geeft voorlichting over deze aandoening (in het bijzonder aan degenen die met trombose in aanraking komen) en financiert postacademisch onderwijs op dit gebied.
  • Beleidsplan
  • Raad van Toezicht
  • Beloningsbeleid: de Raad van Toezicht ontvangt geen bezoldiging voor verrichte werkzaamheden, uitsluitend reis- en verblijfskosten worden vergoed. Zie ook het beleidsplan voor uitgebreide toelichting
  • Verslag van de uitgevoerde activiteiten: zie jaarverslag
  • Financiële verantwoording: zie jaarverslag