Buikvene trombose

Een buikvene trombose is een bloedprop in een ader die vanuit de darm (mesenteriaal trombose) of milt (vena lienalis trombose) naar de lever (vena porta trombose of poortadertrombose) loopt, of een bloedprop in een ader van de lever zelf (Budd Chiari trombose).

De bloedprop blokkeert het bloedvat geheel of gedeeltelijk, waardoor patiënten zich meestal presenteren met buikpijn. Andere klachten kunnen zijn:

  • Koorts
  • Misselijkheid en overgeven
  • Vochtophoping in de buik (ascites)
  • Leverfalen

Behandeling van buikvene trombose

De behandeling van buikvene trombose bestaat uit antistollingsmedicijnen om nieuwe stolsels te voorkomen. Soms is een ziekenhuisopname of zelfs een operatie nodig. De antistollingsbehandeling begint meestal, via de trombosedienst, met heparine (via een infuus of via prikken onder de huid) gevolgd door een vitamine K antagonist (cumarine).

Poortadertrombose

Poortadertrombose is de meest voorkomende vorm van buikvene trombose: 4-21 per 100.000 mensen per jaar. Mesenteriaal trombose komt voor bij ongeveer 3 op de 100.000 mensen per jaar. Een trombose in een van de afvoerende vaten van de lever is de meest zeldzame vorm van buikvene trombose. Dit komt maar bij 2 op de 1.000.000 mensen per jaar voor.