Vitamine K remmers

Vitamine K remmers (ook wel cumarines genoemd) zijn antistollingsmiddelen in tabletvorm die de werking van vitamine K tegengaan; het zijn vitamine K-antagonisten.

U heeft vitamine K nodig voor het aanmaken van een aantal stollingsfactoren. Deze factoren zorgen ervoor dat bloed kan stollen. Vitamine K remmers zorgen er dus voor dat uw lichaam minder stollingsfactoren kan aanmaken en uw bloed minder kans krijgt om te stollen, waardoor de kans op een trombose kleiner wordt. Vitamine K wordt in het lichaam in de darmen gemaakt. Daarnaast komt het voor in ons voedsel, met name in groene groentes, zoals boerenkool, avocado en spinazie.

Als de aanmaak van stollingsfactoren helemaal wordt geblokkeerd, kan dit leiden tot (levens)gevaarlijke bloedingen. De vitamine K remmers maken het bloed minder stolbaar, maar laten genoeg stollingsfactoren over om ons lichaam bij bijvoorbeeld een wondje te beschermen.

De meest voorgeschreven vitamine K remmers zijn Acenocoumarol en fenprocoumon.

Acenocoumarol
Voordeel: Acenocoumarol werkt korter (enkele dagen). Het medicijn werkt snel en is ook snel verdwenen als u stopt met slikken, bijvoorbeeld als u wordt geopereerd.
Nadeel: Door de korte werking schommelt uw INR-waarde vaker; dit is de waarde die aangeeft hoe snel uw bloed stolt.

Fenprocoumon

Voordeel: De werking houdt lang aan (tot 2 weken), waardoor uw INR-waarde meer continue op het gewenste niveau zit.
Nadeel: Als u geopereerd moet worden of een kleine chirurgische ingreep krijgt, dan moeten er extra maatregelen genomen worden om de werking van fenprocoumon tijdig op te heffen. Dat gebeurd door het toedienen van vitamine K.

Als u voor het eerst een diepveneuze trombose (trombosebeen) hebt doorgemaakt krijgt u doorgaans voor drie tot zes maanden vitamine K remmers voorgeschreven. Als u meerdere keren een diepveneuze trombose hebt doorgemaakt of als u beschikt over meerdere risicofactoren voor het ontstaan van trombose, krijgt u zes maanden of soms zelfs levenslang vitamine K remmers voorgeschreven. Als u zes maanden of langer vitamine K remmers nodig heeft, dan kunt u zelf leren uw eigen bloed te testen. Lees meer over zelfmeten. Inmiddels is er een nieuwe generatie antistollingsmiddelen, de DOAC’s,waarvoor het niet meer nodig is het bloed te testen.