Heparines

Heparines of laagmoleculair gewichtsheparines zijn milde antistollingsmiddelen. Ze worden voorgeschreven om een gevaarlijk of acute trombose tot stilstand te brengen en een longembolie te voorkomen. Artsen kunnen ook heparines voorschrijven om een trombose te voorkomen na bijvoorbeeld een operatie.

Deze middelen worden onder de huid ingespoten of via een infuus toegediend en werken direct antistollend. Ze werken kortdurend, dat wil zeggen dat de heparine na een aantal uren uit uw lichaam verdwenen is (na ongeveer 4 tot 12 uur, afhankelijk van de manier van toedienen en de hoeveelheid). Controle door een trombosedienst is niet nodig als u heparines gebruikt. Innohep en fraxiparine zijn namen van heparines.

Meestal gebruikt u heparines maar kort. Voor de lange termijn zijn er bloedplaatjesremmersVKA’s en DOAC’s.