fbpx

Organisatie

De Trombosestichting heeft acht medewerkers in dienst. Daarnaast huurt de Trombosestichting op regelmatige basis kennis in voor ondersteuning bij de administratie, PR acties en de boekhouding. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de gang van zaken in de stichting.

Medewerkers

dhr. T. Bos, directeur-bestuurder
mw. R. Belder, beleidsmedewerker wetenschap en communicatie
mw. E. Blakenburg, donateurbeheer
mw. Y. de Boer, donateurbeheer
mw. L. van Hoek, donateurbeheer

mw. Y. Busscher, senior fondsenwerver
mw. M. Silvius, manager projecten

mw. B. van Klij, marketeer/fondsenwerver

Raad van Toezicht Trombosestichting Nederland

dhr. drs. A. A. Bouvy, voorzitter
mw. mr. M. Krekels, secretaris
mw. dr. M.J.H.A. Kruip
dhr. R. Meenink
mw. prof. dr. M. de Maat
dhr. drs. C. Breedveld
dhr. drs. K. P. Klein