Organisatie

De Trombosestichting heeft zeven medewerkers in dienst. Daarnaast huurt de Trombosestichting op regelmatige basis kennis in voor ondersteuning bij de administratie, PR acties, ICT onderhoud en de boekhouding. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de gang van zaken in de stichting.

Directeur-bestuurder

mw. dr. C. van Egmond, directeur-bestuurder

Medewerkers

mw. R. Belder, beleidsmedewerker wetenschap en communicatie
mw. Y. de Boer, administratief medewerker
mw. Y. Busscher, senior fondsenwerver
mw. M.J. Meijer, donateurbeheer, klachtenbehandeling & nalatenschappen

dhr. J. Nooitmeer, junior beleidsmedewerker

mw. M. Silvius, office-manager

dhr. P. Balk, boekhouding (ZZP’er)

Raad van Toezicht Trombosestichting Nederland

dhr. drs. A.A. Bouvy, voorzitter
mw. prof. dr. M. de Maat
dhr. dr. V.E.A. Gerdes
dhr. R. Meenink
dhr. mr. F. Volders