Waarom doneren aan de Trombosestichting?

Waarom is geven aan de Trombosestichting Nederland zo belangrijk?

Ruim 280 mensen krijgen per dag trombose, zoals een trombose in het been, een longembolie of een hart- of herseninfarct. Per dag overlijden 3 mensen aan een longembolie. Meer onderzoek is nodig. En daar kunnen we uw steun goed bij gebruiken!

Gelukkig is trombose in veel gevallen goed te behandelen. Er zijn goede medicijnen, maar die hebben vervelende bijwerkingen zoals bloedingen. Onderzoek blijft dus nodig! En daar hebben we uw steun bij nodig.

Nederland loopt wereldwijd voorop in het onderzoek naar de behandeling van trombose. Veel van dit onderzoek wordt al bijna 45 jaar door de Trombosestichting gefinancierd. Mede dankzij deze financiering weten we inmiddels meer over het ontstaan van de ziekte en over de risicogroepen. Verdere inspanningen blijven echter van groot belang.

Over de Trombosestichting:

  1. We financieren medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose.
  2. Geven voorlichting op het gebied van trombose, in het bijzonder aan diegenen die met trombose in aanraking komen.
  3. Dragen financieel bij in de organisatie van post-academisch onderwijs op het gebied van trombose, met als doel jonge onderzoekers te stimuleren.

Met uw steun 

Bereiken we onze doelstellingen door financieren van onderzoeksprojecten van onderzoekers op het gebied van trombose. Om dit mogelijk te maken werven we fondsen bij donateurs.

De Trombosestichting Nederland is daarbij geheel aangewezen op de steun van de Nederlandse gever en ontvangt geen overheidssubsidie. Zonder de steun van de donateurs kan het medisch wetenschappelijk onderzoek niet worden gefinancierd.

Word donateur

Maakt u liever rechtstreeks over? uw gift is meer dan welkom op IBAN nummer NL35 INGB 0000 3020 30.