fbpx

Waarom doneren?

Waarom is geven aan de Trombosestichting Nederland zo belangrijk?

Ruim 280 mensen krijgen per dag trombose, zoals een trombosebeen, een longembolie of een hart- of herseninfarct. Per dag overlijden 3 mensen aan een longembolie. Meer onderzoek is nodig. En daar kunnen we uw steun goed bij gebruiken!

Onderzoek

Gelukkig is trombose in veel gevallen goed te behandelen. Er zijn goede medicijnen, maar die hebben vervelende bijwerkingen zoals bloedingen. Onderzoek blijft dus nodig! Nederland loopt wereldwijd voorop in het onderzoek naar de behandeling van trombose. Veel van dit onderzoek wordt al bijna 50 jaar door de Trombosestichting gefinancierd. Mede dankzij deze financiering weten we inmiddels meer over het ontstaan van de ziekte en over de risicogroepen. Verdere inspanningen blijven echter van groot belang.

Onze missie

  1. Mensen die veneuze trombose hebben (gehad) een betere kwaliteit van leven bieden door effectievere behandelingen;
  2. Mensen die preventief een antistollingsbehandeling krijgen een veiliger behandeling bieden;
  3. Bijdragen aan het verminderen van het aantal mensen dat trombose krijgt.

De Trombosestichting financiert niet alleen medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose, maar draagt ook financieel bij in de organisatie van post-academisch onderwijs op het gebied van trombose, met als doel jonge onderzoekers te stimuleren. Verder geven wij voorlichting op het gebied van trombose, in het bijzonder aan diegenen die met trombose in aanraking komen. Tot slot stimuleren wij veilig (antistollings)medicijngebruik en therapietrouw.

Met uw steun 

Met uw steun bereiken we onze doelstellingen door financieren van onderzoeksprojecten van onderzoekers op het gebied van trombose. Om dit mogelijk te maken werven we fondsen bij donateurs. De Trombosestichting Nederland is daarbij geheel aangewezen op de steun van de Nederlandse gever en ontvangt geen overheidssubsidie. Zonder de steun van de donateurs kan het medisch wetenschappelijk onderzoek niet worden gefinancierd.

Word donateur

Maakt u liever rechtstreeks over? Uw gift is meer dan welkom op IBAN nummer NL57 ABNA 0100 100 333 of NL35 INGB 0000 3020 30.