fbpx

Patiënten Adviesraad

Ieder jaar financieren wij verschillende onderzoeksprojecten. Naast de grotere projecten kiezen we elk jaar ook vijf tot zes kortere studies. Deze projecten moeten op korte termijn zichtbaar en duidelijk resultaat voor patiënten opleveren. Ook hierbij geldt natuurlijk dat de projecten moet voldoen aan wetenschappelijke criteria. Onze Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) stelt daarvoor hoge eisen. Maar: bij deze projecten heeft ook de Patiënten Adviesraad (PAR) een belangrijke stem. In deze raad zitten alleen ervaringsdeskundigen. Zij weten uit ervaring wat er ontbreekt in de trombosezorg en wat er beter kan. Op dit moment bestaat de PAR uit de volgende mensen: