Wetenschappelijke Adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad van de Trombosestichting adviseert de raad van Toezicht over de jaarlijkse ontvangen subsidieaanvragen. Daarnaast beoordelen zij de voortgang van het door de Trombosestichting gefinancierde onderzoek. De raad is samengesteld uit de volgende deskundigen uit het veld van trombose en hemostase.

dhr. prof. dr. T. Hackeng, voorzitter
mw. dr. S.C. Cannegieter
dhr. dr. M. Coppens
dhr. prof.dr. H.C.J. Eikenboom
dhr. prof.dr. J.W.M. Heemskerk
dhr. prof.dr. F.W.G. Leebeek
dhr. prof.dr. J.A. Lisman
mw. prof.dr. K. Meijer
dhr. dr. L.J. Schurgers
dhr. dr. R.T. Urbanus
dhr. dr. C. van ’t Veer
dhr. prof.dr. J.J. Voorberg
dhr. prof.dr. J.C.M. Meijers (liaison officer voor de Raad van Toezicht van de Trombosestichting)