fbpx

2 april 2019

Virchow prijs 2019

De Trombosestichting Nederland bestaat dit jaar 45 jaar. In dit bijzondere jubileumjaar reikt de Trombosestichting weer de Virchow prijs uit. De Virchow prijs is bedoeld voor een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd of zich verdienstelijk heeft ingezet voor de strijd tegen trombose en tromboseleed. Daarom heeft de Trombosestichting Nederland een uitnodiging verstuurd om kandidaten voor te dragen voor de Virchow prijs in 2019

Wat zijn de criteria om voor de Virchowprijs in aanmerking te komen?

  • De kandidaat heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt of bijgedragen aan de doelstellingen van de Trombosestichting
  • Of de kandidaat heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor Trombosestichting zelf
  • Bovendien heeft de kandidaat zich belangeloos en onbezoldigd ingezet.

Wat zijn ook weer de doelstellingen van de Trombosestichting? Deze zijn:

  • Het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar trombose
  • Het financieren van onderwijs op gebied van trombose
  • Het geven van voorlichting aan patiënten en het brede publiek over trombose

Om zo bij te dragen aan het verminderen van het aantal mensen dat een trombose krijgt, het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die trombose hebben gehad  door effectievere behandelingen te ontwikkelen, en veiligere behandelingen voor mensen die preventief een antistollingsbehandeling krijgen.

Wat kunt u doen?

  • Draag uw kandidaat aan door hem of haar aan te melden via tsn@trombosestichting.nl o.v.v. kandidaat Virchow Prijs.
  • Geef in een korte omschrijving waarom dit voor u de kandidaat is die in aanmerking komt voor de Virchow Prijs
  • Sluitingsdatum voor aanmelding is 1 mei 2019.

Rudolph Virchow

De erepenning van de Trombosestichting Nederland is vernoemd naar Rudolf Virchow. Rudolf Virchow, een Duitse arts, liet in 1846 zien hoe een bloedstolsel trombose en embolie veroorzaakt. Tien jaar later formuleerde hij drie oorzaken voor het ontstaan van trombose namelijk een vertraagde bloedstroom, verandering van de vaatwand en verandering van de samenstelling van het bloed. Deze in 1856 geformuleerde oorzaken zijn nog steeds van kracht.

Overzicht laureaten

19-11-1984
Prof.dr. E.A. Loeliger wegens wetenschappelijke bijdrage enerzijds in het verwerven van meer inzicht in de ziekten, die gepaard gaan met een verhoogde bloedingsneiging, anderzijds in de bestudering van het ontstaan en behandelen van trombo-embolische ziekten.

25-05-1987
Prof.dr. M. Verstraete (Leuven, België) wegens zijn grote wetenschappelijke verdiensten op het gebied van het trombose onderzoek.

20-11-1989
Prof.dr. H.C. Hemker wegens belangrijke en originele bijdragen op het gebied van fundamenteel en toegepast onderzoek betreffende bloedstolling en trombose, in het bijzonder als blijk van waardering voor zijn enzym-kinetische studies van het stollingssysteem en daarmee de ontdekking van de PIVKA’s.

17-06-1993
Prof.dr. Jack Hirsh (Ontario, Canada) wegens zijn uitstekende wetenschappelijke bijdragen aan de diagnostiek, behandeling en preventie van veneuze trombose en longembolie, alsmede voor zijn inspanningen op onderwijsgebied van trombose en bloedstolling aan een aantal Nederlandse onderzoekers en artsen.

15-11-1999
Prof.dr. J.J. Sixma wegens zijn grote verdiensten op het gebied van trombose-onderzoek.

08-10-2004
Prof.dr. J.W. ten Cate wegens zijn uitnemende en inspirerende bijdragen aan de vooruitgang van het klinisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van veneuze trombo-embolie in Nederland.

23-10-2009
Prof.dr. J.W.N. Akkerman wegens zijn grote wetenschappelijke verdiensten op het gebied van onderzoek naar de functie van bloedplaatjes bij hemostase en trombose en zijn talrijke publicaties ter verhoging van het kennisniveau hieromtrent in Nederland.

15-04-2015
Mw Conny van Dijk-Wierda, als de eerste directeur van de Trombosestichting, vanwege haar verdiensten op het gebied van de behandeling van patiënten die een trombose hebben gehad of daartegen moesten worden beschermd. Daarbij lag de nadruk op de kwaliteit en veiligheid van de behandeling en de bepaling van het bloed (INR). Ook heeft zij zich voor de Trombosestichting Nederland bijzonder ingespannen op het terrein van voorlichting en fondsenwerving.