fbpx

5 juli 2021

Informatietool voor antistollingsmedicatie

Uit ervaringen van gebruikers van antistollingsmedicatie blijkt dat er nog veel onduidelijkheden zijn over het gebruik en de risico’s van de verschillende antistollingsmiddelen. Daarom starten de Trombosestichting en Harteraad met een traject om een informatietool te ontwikkelen. Deze tool biedt onafhankelijke informatie aan over het juiste medicijngebruik op een laagdrempelige manier.

De gebruiker is leidend

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe deze tool er exact uit komt te zien. Patiënten mogen het gaan ontwerpen en vormgeven onder begeleiding van een team. Met focusgroepsgesprekken en het verzamelen van informatie via vragenlijsten willen we de behoefte van de gebruikers in kaart brengen. Het project zal van augustus tot en met december 2021 plaatsvinden. Op verschillende momenten zullen er focusgroepen, testmomenten of een vragenlijst uitgezet worden.

Ontwikkeling van de informatietool

Op dit moment zijn de aanmeldingen gesloten voor het patiëntenpanel voor de antistollingsmiddelen informatietool. We willen iedereen bedanken die zich heeft aangemeld om mee te denken over het ontwikkelen van een informatietool voor antistollingsmedicatie. We hebben nu voldoende deelnemers. Wilt u op de hoogte gehouden worden over dit onderwerp? Hou dan onze nieuwsbrief in de gaten, of bezoek de website van de Harteraad.

 

Harteraad