5 juli 2021

Informatietool voor antistollingsmedicatie

Uit ervaringen van gebruikers van antistollingsmedicatie blijkt dat er nog veel onduidelijkheden zijn over het gebruik en de risico’s van de verschillende antistollingsmiddelen. Daarom starten de Trombosestichting en Harteraad met een traject om onafhankelijke informatie over het juiste gebruik van antistollingsmedicatie laagdrempelig en op maat aan te bieden.

De gebruiker is leidend

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe deze  informatietool er exact uit komt te zien, omdat patiënten de informatietool mogen gaan ontwerpen onder begeleiding van een team. Met focusgroepsgesprekken en het verzamelen van informatie via vragenlijsten willen we de behoefte van de gebruikers in kaart brengen. Het project zal van augustus tot en met december 2021 plaatsvinden. Op verschillende momenten zullen er focusgroepen, testmomenten of een vragenlijst uitgezet worden.

Een bijdrage leveren

Heeft u interesse om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een informatietool voor antistollingsmedicatie? Meld u dan hier aan!

Ja, ik doe graag mee