14 april 2021

Vragen over de coronavaccins, antistollingsmedicatie en trombose

Wij ontvangen veel vragen over de verschillende coronavaccins, het gebruik van antistollingsmedicatie en trombose. We begrijpen dat veel mensen vragen hebben en zich misschien zorgen maken. Op deze pagina verzamelen wij de tot nu toe bekende informatie hierover.

De levering van het vaccin van Janssen aan Europa is tijdelijk gestopt. In de Verenigde Staten is bij een aantal mensen (6 op de 7 miljoen gezette prikken) een zeldzame trombose-bijwerking gemeld. Minister De Jonge heeft de vaccinaties met Janssen in Nederland tijdelijk opgeschort. In eerste instantie zouden de eerste vaccinaties op donderdag 15 april worden gezet.

Mensen jonger dan 60 jaar (geboren in 1961 of later) zullen niet meer gevaccineerd worden met het AstraZeneca vaccin. Dat adviseerde de Gezondheidsraad op donderdag 8 april aan minister De Jonge, die dit advies heeft overgenomen. Mensen ouder dan 60 jaar (geboren in 1960 of eerder) kunnen nog wel het AstraZeneca vaccin krijgen. Het advies van de Gezondheidsraad komt na een eerder advies van het Europees Medicijn Agentschap. Zij melden een mogelijk verband tussen het vaccin en een zeer zeldzame vorm van trombose.

U leest hier meer over het laatste nieuws omtrent het AstraZeneca vaccin.

Mocht u naar aanleiding van alle berichtgeving vragen hebben over uw eigen medische situatie en uw vaccinatie, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts om dit te bespreken.

U leest hier de meeste gestelde vragen en antwoorden omtrent de bijwerkingen van vaccins en trombose.

————–

Op dit moment is in Nederland het Comirnaty vaccin van Pfizer/BioNTech, het Moderna vaccin en het AstraZeneca vaccin beschikbaar. Inmiddels is ook een vierde vaccin, het zogenaamde Janssen vaccin goedgekeurd. Dit vaccin zal binnenkort in Nederland worden ingezet. Onderstaande informatie geldt voor alle vier de vaccins.

De vaccinatie wordt in de spier gezet (intramusculaire injectie), net als veel andere vaccinaties. Dit kan leiden tot een bloeding of blauwe plek. Als u antistollingsmedicatie gebruikt of een bloedingsziekte heeft, is dit bloedingsrisico groter. Daarom staat in de bijsluiter van het vaccin dat u contact met uw huisarts of verpleegkundige moet opnemen voordat u het vaccin toegediend krijgt. Het is bij het coronavaccin niet mogelijk de vaccinatie onderhuids te zetten in plaats van in de spier, zoals wel bij de griepprik wordt gedaan. Dit omdat het niet bekend is of het coronavaccin dan wel werkzaam is.

Als u een oproep voor vaccinatie ontvangt, zal u daarbij worden gevraagd of u antistollingsmiddelen gebruikt, of u onder behandeling bent van een trombosedienst, en of u een stollingsziekte zoals hemofilie heeft. Als u onder behandeling bent van een trombosedienst, dan zal u worden gevraagd een aantal weken voor de vaccinatie contact op te nemen met uw trombosedienst, zodat gekeken kan worden of er maatregelen getroffen moeten worden. U wordt alleen gevaccineerd na contact met de trombosedienst.

Als u antistollingsmiddelen gebruikt, onder behandeling staat van een trombosedienst of een stollingsziekte heeft, dan krijgt u op de vaccinatie-locatie eerst een gesprek met de arts of verpleegkundige, zodat het vaccineren voor u zonder problemen verloopt.

Voordat u de vaccinatie krijgt, zal er dus goed met u doorgesproken worden of er voor u extra maatregelen nodig zijn.

Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat de vaccinatie niet gezet kan worden bij een erfelijke afwijking die de kans op trombose vergroot, zoals Factor V Leiden. Meer informatie over vaccineren bij antifosfolipidensyndroom leest u op de site van de NLVE. Wij houden de actualiteit in de gaten, en zullen eventueel nieuws hier melden.

Meer informatie:

Rijksoverheid
Een afspraak voor vaccinatie maken
Uitgebreidere informatie over de vaccins en het vaccinatiebeleid

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Informatie over de vaccins in het kort
Bijsluiter Pfizer vaccin
Bijsluiter Moderna vaccin 
Bijsluiter AstraZeneca vaccin
Bijsluiter Janssen vaccin
Vraag en antwoord Pfizer vaccin
Vraag en antwoord Moderna vaccin
Vraag en antwoord AstraZeneca vaccin
Vraag en antwoord Janssen vaccin

RIVM
Richtlijn vaccinatie voor alle drie de vaccins

Uitgelicht voor u:

Draag bij in de strijd tegen corona

De helft van de coronapatiënten op de IC ontwikkelt trombose. Hun vooruitzichten zijn somber, zij hebben een grotere kans te overlijden. Helpt u mee?

Doneer vandaag nog!

Coronavirus en longembolie

Artsen en onderzoekers proberen steeds meer te weten komen over het coronavirus en de behandeling ervan.

Lees verder

Preventief bloedverdunners bij corona

Huisartsen gaan voor het eerst preventief bloedverdunners voorschrijven aan risicogroepen om de ernstige gevolgen van het coronavirus te voorkomen.

Lees meer