Coronavaccin en het gebruik van antistollingsmedicatie

6 januari 2021

Wij ontvangen veel vragen over het coronavaccin en het gebruik van antistollingsmedicatie. Op deze pagina verzamelen wij de tot nu toe bekende informatie hierover.

Op dit moment is in Nederland het Comirnaty vaccin van Pfizer/BioNTech en het Moderna vaccin beschikbaar. Het Moderna vaccin is recent goedgekeurd. De volgende informatie is voor beide vaccins van toepassing.

De vaccinatie wordt in de spier gezet (intramusculaire injectie), net als veel andere vaccinaties. Dit kan leiden tot een bloeding of blauwe plek. Als u antistollingsmedicatie gebruikt of een bloedingsziekte heeft, is dit bloedingsrisico groter. Daarom staat in de bijsluiter van het vaccin dat u contact met uw huisarts of verpleegkundige moet opnemen voordat u het vaccin toegediend krijgt. U kunt het beste pas contact opnemen als u de oproep voor de vaccinatie krijgt. Als u onder begeleiding staat van een trombosedienst, neem op dat moment dan ook contact op met uw trombosedienst. De huisarts, verpleegkundige of trombosedienst kan u dan adviseren of vaccineren voor u mogelijk is, of dat er voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat de vaccinatie niet gezet kan worden bij een erfelijke afwijking die de kans op trombose vergroot, zoals Factor V Leiden. Meer informatie over vaccineren bij antifosfolipidensyndroom leest u op de site van de NLVE. Wij houden de actualiteit in de gaten, en zullen eventueel nieuws hier melden.

Meer informatie:

Rijksoverheid
Factsheet met informatie over het Pfizer vaccin in het kort
Factsheet met informatie over het Moderna vaccin in het kort
Uitgebreidere informatie over de vaccins

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Bijsluiter van het Pfizer vaccin via de geneesmiddeleninformatiebank 
Vragen en antwoorden over het Pfizer vaccin
Informatie over het Moderna vaccin

RIVM
Richtlijn vaccinatie voor beide vaccins

De NOS zond op dinsdag 5 januari een thema uitzending rondom het vaccin uit.