Coronavaccin en het gebruik van antistollingsmedicatie

10 februari 2021

Wij ontvangen veel vragen over het coronavaccin en het gebruik van antistollingsmedicatie. Op deze pagina verzamelen wij de tot nu toe bekende informatie hierover.

Op dit moment is in Nederland het Comirnaty vaccin van Pfizer/BioNTech en het Moderna vaccin beschikbaar. Het ‘Oxfordvaccin’ van AstraZeneca is recent goedgekeurd en zal op korte termijn beschikbaar zijn. Onderstaande informatie geldt voor alle drie de vaccins.

De vaccinatie wordt in de spier gezet (intramusculaire injectie), net als veel andere vaccinaties. Dit kan leiden tot een bloeding of blauwe plek. Als u antistollingsmedicatie gebruikt of een bloedingsziekte heeft, is dit bloedingsrisico groter. Daarom staat in de bijsluiter van het vaccin dat u contact met uw huisarts of verpleegkundige moet opnemen voordat u het vaccin toegediend krijgt. Het is bij het coronavaccin niet mogelijk de vaccinatie onderhuids te zetten in plaats van in de spier, zoals wel bij de griepprik wordt gedaan. Dit omdat het niet bekend is of het coronavaccin dan wel werkzaam is.

Als u een oproep voor vaccinatie ontvangt, zal u daarbij worden gevraagd of u antistollingsmiddelen gebruikt, of u onder behandeling bent van een trombosedienst, en of u een stollingsziekte zoals hemofilie heeft. Als u onder behandeling bent van een trombosedienst, dan zal u worden gevraagd een aantal weken voor de vaccinatie contact op te nemen met uw trombosedienst, zodat gekeken kan worden of er maatregelen getroffen moeten worden. U wordt alleen gevaccineerd na contact met de trombosedienst.

Als u antistollingsmiddelen gebruikt, onder behandeling staat van een trombosedienst of een stollingsziekte heeft, dan krijgt u op de vaccinatie-locatie eerst een gesprek met de arts of verpleegkundige, zodat het vaccineren voor u zonder problemen verloopt.

Voordat u de vaccinatie krijgt, zal er dus goed met u doorgesproken worden of er voor u extra maatregelen nodig zijn.

Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat de vaccinatie niet gezet kan worden bij een erfelijke afwijking die de kans op trombose vergroot, zoals Factor V Leiden. Meer informatie over vaccineren bij antifosfolipidensyndroom leest u op de site van de NLVE. Wij houden de actualiteit in de gaten, en zullen eventueel nieuws hier melden.

Meer informatie:

Rijksoverheid
Een afspraak voor vaccinatie maken
Uitgebreidere informatie over de vaccins en het vaccinatiebeleid

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Factsheet Pfizer vaccin in het kort
Factsheet Moderna vaccin in het kort
Factsheet AstraZeneca in het kort
Bijsluiter Pfizer vaccin
Bijsluiter Moderna vaccin 
Vraag en antwoord Pfizer vaccin
Vraag en antwoord Moderna vaccin
Vraag en antwoord AstraZeneca vaccin

RIVM
Richtlijn vaccinatie voor alle drie de vaccins

De NOS zond op dinsdag 5 januari een thema uitzending rondom het vaccin uit.

Uitgelicht voor u:

Draag bij in de strijd tegen corona

De helft van de coronapatiënten op de IC ontwikkelt trombose. Hun vooruitzichten zijn somber, zij hebben een grotere kans te overlijden. Helpt u mee?

Doneer vandaag nog!

Coronavirus en longembolie

Artsen en onderzoekers proberen steeds meer te weten komen over het coronavirus en de behandeling ervan.

Lees verder

Preventief bloedverdunners bij corona

Huisartsen gaan voor het eerst preventief bloedverdunners voorschrijven aan risicogroepen om de ernstige gevolgen van het coronavirus te voorkomen.

Lees meer