Symptomen longembolie

Een longembolie treedt op als een gedeelte van een stolsel losraakt uit de ader van het been of de buikholte. Dit stolsel wordt meegevoerd met de bloedstroom en komt via de ader door het hart in de longslagader terecht.

Het longweefsel achter de bloedprop kan afsterven als niet snel genoeg behandeld wordt. Dit wordt een longinfarct genoemd. Bij een ernstige longembolie, waar de slagaderen van beide longen acuut worden afgesloten, heet een ruiterembolie. De symptomen van een longinfarct en ruiterembolie lijken op die van een longembolie.

Belangrijkste symptomen

De klachten bij een longembolie kunnen erg lijken op de symptomen die passen bij bijvoorbeeld een hartinfarct, een ontsteking van de longvliezen, een klaplong of een longontsteking.

 • plotseling optredende kortademigheid
 • pijn bij zuchten en hoesten

Andere symptomen van een longembolie zijn:

 • hartkloppingen
 • flauwvallen
 • zwelling en pijn in het been
 • bloed opgeven
 • benauwdheid
 • bleke gelaatskleur
 • transpireren
 • pijn op de borst
 • lichte stijging van de lichaamstemperatuur
 • plotseling ontstane prikkelhoest
Een trombose kan levensgevaarlijk zijn. Neem bij vermoeden van een trombose altijd direct contact op met uw (huis)arts of bel 112.

Na een operatie

Wanneer u eerder een trombosebeen heeft gehad (bijvoorbeeld na een enkelbreuk of operatie) dan is de kans groot dat er ook stolsels in een long of beide longen terecht zijn gekomen. Herkent u bovenstaande symptomen en heeft u recent een enkelbreuk of operatie gehad? Dan kan het zijn dat u een longembolie heeft.

Meer informatie over trombose

Download de Brochure Wat is Trombose

In deze folder met trombose informatie leest u meer over:

De verschillende soorten trombose
Eerste symptomen van trombose
Behandeling van trombose

Download hier onze gratis folder