fbpx

Sinustrombose

Een sinustrombose is trombose in de hersenen. Een bloedprop blokkeert dan de afvoerende bloedvaten of aderen in het voorste deel van uw hersenen. Dit veroorzaakt onder anderen (hevige) hoofdpijn.

Symptomen

De klachten van een sinustrombose kunnen sterk lijken op die van een herseninfarct of beroerte. Een sinustrombose kan het volgende veroorzaken:

  • uitvalsverschijnselen zoals verlamming van arm en/of been, moeite met spreken, uitval van een gezichtshelft, evenwichtsstoornissen, dubbelzien
  • epileptische aanvallen
  • buiten bewustzijn raken
  • in coma raken (zeldzaam)

> Lees hier meer over de symptomen van een sinustrombose

Een trombose kan levensgevaarlijk zijn. Neem bij vermoeden van een trombose altijd direct contact op met uw (huis)arts of bel 112.

Jonge mensen

Deze vorm van trombose komt vooral voor bij jonge, voorheen vaak gezonde mensen. Met name jonge vrouwen worden getroffen; de gemiddelde leeftijd ligt op 36 jaar. Dat komt omdat er bepaalde risicofactoren zijn die voornamelijk in deze groep voorkomen, zoals  pilgebruik en zwangerschap.

Behandeling

De behandeling is heel anders. In de acute fase van een sinustrombose wordt u behandeld met heparines of laagmoleculair gewichtsheparines, daarna met antistollingsmiddelen. Eventuele complicaties zoals epilepsie worden afzonderlijk behandeld. Met de huidige behandeling herstellen 8 van de 10 patiënten volledig. Dat wil zeggen: ze hebben geen beperkingen meer in het dagelijks leven.

Brochure Amsterdam UMC

Het Amsterdam UMC heeft een patiëntenbrochure ontwikkeld over sinustrombose, waar de Trombosestichting aan heeft meegewerkt.

Patiëntenbrochure downloaden


Meer informatie over trombose?

Download hier onze gratis brochure.
In deze brochure leest u meer over:

✓ De verschillende soorten trombose
✓ Eerste symptomen van trombose
✓ Behandeling van trombose

Download de brochure