Sinustrombose

Een sinustrombose is trombose in de hersenen. Een bloedprop blokkeert de afvoerende vaten in het voorste deel van uw hersenen. Dit veroorzaakt (hevige) hoofdpijn. Daarnaast kan sinustrombose verschijnselen geven die erg lijken op de klachten van een beroerte:

  • uitvalsverschijnselen zoals verlamming van arm en/of been, moeite met spreken, uitval van een gezichtshelft, evenwichtsstoornissen, dubbelzien
  • epileptische aanvallen
  • buiten bewustzijn raken
  • in coma raken (zeldzaam)

Sinustrombose treft vooral jonge mensen

Deze vorm van trombose komt vooral voor bij jonge, voorheen vaak gezonde mensen. Met name jonge vrouwen worden getroffen; de gemiddelde leeftijd ligt op 36 jaar. Dat komt omdat er bepaalde risicofactoren zijn die voornamelijk in deze groep voorkomen: pilgebruik, zwangerschap en bevalling.

De klachten van een sinustrombose kunnen sterk lijken op die van een TIA (transient ischaemic attack: een tijdelijke hapering van de bloeddoorstroming in de hersenen) of CVA (cerebro vasculair accident: een beroerte).  De behandeling is heel anders. In de acute fase van een sinustrombose wordt u behandeld met heparines of laagmoleculair gewichtsheparines (LMWH’s) , daarna met antistollingsmiddelen. Eventuele complicaties zoals epilepsie worden afzonderlijk behandeld. Met de huidige behandeling herstellen 8 van de 10 patiënten volledig. Dat wil zeggen: ze hebben geen beperkingen meer in het dagelijks leven.

Neem altijd direct contact op met een arts als u verschijnselen heeft die op een sinustrombose kunnen wijzen.