fbpx

Onderzoek naar trombose bij mensen met overgewicht

Onderzoeksleiders: dr. Scheres (Clinical Epidemiology, LUMC), dr. van Hylckama Vlieg (Clinical Epidemiology, LUMC) en dr. Gerdes (Vascular Medicine, AUMC)

Het aantal mensen met overgewicht of obesitas (ernstig overgewicht) neemt wereldwijd snel toe. Volgens gegevens van het centraal bureau van de statistiek (CBS) had in 2021 de helft van alle mensen in Nederland overgewicht en 14% had obesitas.

“In dit onderzoek nemen we de verschillende typen vetverdeling in het lichaam onder de loep.”

Mensen met overgewicht of obesitas hebben een verhoogd risico op het krijgen van een veneuze trombose (bijvoorbeeld een trombosebeen of een longembolie). Veneuze trombose is een potentieel levensbedreigende aandoening die elk jaar ongeveer 1-2 per 1.000 mensen in Nederland treft. Waarom mensen met overgewicht een grotere kans op trombose hebben is niet goed bekend. Overgewicht wordt vaak gemeten door middel van de Body Max Index (BMI), de verhouding tussen gewicht en lengte. Het is belangrijk om ons te realiseren dat de BMI eigenlijk een ruwe schatting van het overgewicht is. Bij de berekening van de BMI wordt geen rekening gehouden met de plek van het vetweefsel in het lichaam. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld meer vet rondom de organen (visceraal vet) en andere mensen hebben meer onderhuids vet (subcutaan vet) of vet in de lever (leververvetting).

Juist daarom nemen we in dit onderzoek de verschillende typen vetverdeling in het lichaam onder de loep. We bestuderen verschillen in de hoogte van stollings- en ontstekingseiwitten en bekijken hoe deze zich uiteindelijk vertalen in de kans om trombose te krijgen. In het bijzonder onderzoeken we verschillen tussen vrouwen en mannen. Tussen vrouwen en mannen bestaan belangrijke verschillen zowel in de kans op trombose als in de natuurlijke verdeling van vetweefsel in het lichaam. Door niet alleen naar BMI te kijken, maar een verfijnde onderverdeling te maken van de verschillende vormen van vetverdeling en bijbehorende stollings- en ontstekingsprofielen hopen we de link tussen overgewicht en trombose beter te begrijpen. Vervolgens kunnen we dan preciezer inschatten wat iemands risico is op veneuze trombose met als doel trombose te kunnen voorkomen.