fbpx

MRDTI scan: Oude of nieuwe stolsels?

Onderzoeksleider: dr. Erik Klok (LUMC)

Met de huidige testen kan geen goed onderscheid worden gemaakt tussen een nieuwe trombose en een chronische rest-trombose bij patiënten met trombose in de buikvaten. Dit onderscheid is erg belangrijk aangezien een verkeerde diagnose kan leiden tot een onnodige levenslange antistollingsbehandeling met daarbij het risico op ernstige bloedingen.

Met deze studie met de MRDTI scan (Magnetic Resonance Direct Thrombus Imaging), een speciale MRI scan waarbij bloedstolsels direct in beeld gebracht kunnen worden, willen de onderzoekers vaststellen of de MRDTI ook bij trombose in de buikvaten goed onderscheid kan maken tussen oude en nieuwe stolsels. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de MRDTI scan bij een trombosebeen dit onderscheid wel kan maken. In de buikvaten is dit nooit eerder onderzocht.