fbpx

Dotteren van longvaten mogelijke behandeling bij chronische longembolieën

Onderzoeksleider: Dr. Josien van Es (VuMC).

We weten dat de helft van de mensen na longembolieën klachten houdt. Deze mensen zijn vaak nog kortademig en hebben een verslechterde conditie. Bij een deel van hen komt dat door achtergebleven stolsels. Er bestaan voor deze mensen nog geen behandelingen en er wordt ook nauwelijks onderzoek gedaan naar hun klachten. Dr. Josien van Es en haar collega’s willen onderzoeken of het dotteren van de longvaten uitkomst biedt.

Nu nog geen behandeling
“Na een of meerdere longembolieën houdt de helft van de mensen klachten. Denk daarbij aan kortademigheid en een verslechterde conditie. Bij het gros van deze mensen komen de klachten doordat ze angstiger worden, minder bewegen of bijvoorbeeld aankomen in gewicht. Bij een ander deel komt het doordat ze al hart- of longaandoeningen hadden of omdat ze een te hoge druk in de longslagader houden. Dat noemen we pulmonale hypertensie. Al deze mensen hebben we goed in beeld. Maar er is ook een groep mensen dat stolsels houdt, maar geen pulmonale hypertensie heeft. Voor hen bestaat nu nog geen behandeling. Zij vallen tussen wal en schip.”

“We kunnen met een relatief weinig belastende behandeling een groot verschil maken voor mensen met chronische longembolieën.”
Dr. Josien van Es

Oplossing voor een groot gezondheidsprobleem
“Wij vermoeden dat het dotteren van longvaten een ingreep is die uitkomst kan bieden voor deze mensen. Voor we de ingreep uitvoeren, willen we echter zeker zijn dat de conditie en de kwaliteit van leven van deze mensen écht verbetert. Daarom is nu eerst meer onderzoek nodig. We richten ons in het onderzoek op mensen die gemotiveerd zijn en al veel gerevalideerd hebben. Mensen die vol in het leven staan en ineens niet meer op gang komen na een longembolie. Als de uitkomsten positief zijn, denken we een oplossing te hebben voor een groot gezondheidsprobleem in Nederland. We kunnen dan met een relatief weinig belastende behandeling een groot verschil maken voor mensen met chronische longembolieën.”

Waarom dotteren?
Dr. Josien van Es: “Dotteren is een ingreep die we via de lies uitvoeren. Na een paar behandelingen zijn mensen klaar en kunnen ze door met hun leven. Juist omdat het vaak om jonge mensen gaat, vinden we het belangrijk dat ze een betere kwaliteit van leven krijgen. Dat staat dan ook centraal in ons onderzoek.”