fbpx

Antistolling en hevige menstruatie

Onderzoeksleider: dr. Marieke Kruip, Erasmus MC

Antistollingsmiddelen geven een groter risico op bloedingen. Zo kan het gebruik ervan bijvoorbeeld hevig menstrueel bloedverlies veroorzaken. Dit kan leiden tot een lagere kwaliteit van leven en arbeidsproductiviteit en daarnaast resulteren in ijzergebrek en anemie.

In dit project kijken de onderzoekers specifiek naar bloedplaatjesremmers. Op dit moment wordt er eigenlijk geen rekening gehouden met het effect dat bloedplaatjesremmers kunnen hebben op menstrueel bloedverlies. De onderzoekers willen dit effect beter in kaart brengen, en zowel zorgverleners als patiënten hier bewust van maken. Zo willen ze de zorg voor vrouwen van vruchtbare leeftijd, die worden behandeld met bloedplaatjesremmers, verbeteren.