fbpx

Jaarverslag 2011

Met dit jaarverslag 2011 kijken we samen met u terug op een succesvol jaar voor de doelstellingen van de stichting. De Trombosestichting bleek in staat drie wetenschappelijke studies te financieren die bij de zorgvuldige beoordeling door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) als hoogste scoorden in de subsidieronde 2011.

Deze projecten leveren in de toekomst mogelijk een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van trombose en het tijdig diagnosticeren van deze  aandoening. De financiële ondersteuning van deze projecten kon de stichting alleen bieden met de hulp van een groeiende groep van particulieren. Dankzij
hun steun heeft de Trombosestichting bovendien tal van andere projecten, waaronder voorlichtingscampagnes, kunnen financieren. Het bestuur is de donateurs van de Trombosestichting daarvoor zeer erkentelijk en wil mede namens alle begunstigden hiervoor zijn dank uitspreken.

Lees hier het jaarverslag 2011