6 september 2017

Onderzoek naar nieuw ontdekte mechanismen

Met de subsidie van de Trombosestichting gaan we nieuw ontdekte mechanismen waarmee de bloedstollingsfactoren V en X zorgen voor het ontstaan van een bloedstolsel verder in kaart brengen.

De ontregeling van deze mechanismen zou ten grondslag kunnen liggen aan het ontstaan van trombose. Om deze veronderstelling te kunnen bevestigen gaan we een test opzetten. Ook gaan we onderzoeken of we met die test kunnen voorspellen welke trombosepatiënten een grotere kans hebben op een bloeding als gevolg van een behandeling met bloedverdunners. Met de kennis die we op die manier verzamelen hopen we de huidige behandeling van  trombose te verbeteren.

Graag danken we alle donateurs voor hun financiële steun hiervoor!

Kosten onderzoek: € 249.612,-
Dr. Kees van ’t Veer (Academisch Medisch Centrum) & Dr. Mettine Bos (Leids Universitair Medisch Centrum)
Uncovering the role of FXa-dependent FV activation edisch Centrum) in thrombosis or bleeding