fbpx

24 oktober 2017

Helpt u mee extra onderzoek te financieren?

Dankzij onze donateurs konden wij dit jaar drie onderzoeksprojecten financieren binnen onze reguliere financieringsronde, een mooi resultaat! Natuurlijk zouden wij graag nóg meer belangrijk en veelbelovend tromboseonderzoek financieren, en daar hebben wij dit jaar wat op gevonden.

Want met de aankoop van de Steunkous steunt u het onderzoeksproject van Prof. dr. Sven van IJzendoorn (UMC Groningen). Samen met zijn team werkt hij aan een nieuwe behandeling voor mensen met erfelijke trombofilie, zodat hun lichaamseigen productie van antistollingsstoffen kan worden hersteld.

Helpt u ook mee? U kunt de Steunkous bestellen via www.trombosestichting.nl/webwinkel.

Een nieuwe behandeling voor erfelijke trombofilie
Meer dan 10.000 mensen in Nederland hebben erfelijke trombofilie; door een fout in hun DNA is hun lever niet in staat de juiste antistollingsstoffen aan te maken. Deze mensen hebben een verhoogd risico op trombose, vaak al op jonge leeftijd met alle ernstige gevolgen van dien. De enige behandeling is het slikken van bloedverdunners. Prof. dr. Sven van IJzendoorn werkt aan het UMC Groningen aan een betere behandeling voor deze groep mensen:

“De beste behandeling in mijn visie is een behandeling die erop gericht is het lichaam zelf weer de controle te geven over het stollingsproces. Er zijn momenteel medicijnen in ontwikkeling waarmee we dit kunnen bereiken. Deze medicijnen onderdrukken de negatieve effecten van foutjes in het DNA. We denken dat deze medicijnen het verschil kunnen maken voor de meest ernstige vormen van erfelijke trombofilie. Om dit te onderzoeken hebben we levercellen van patiënten nodig, en deze zijn niet eenvoudig te krijgen.”

Maar daar hebben Van IJzendoorn en zijn team een oplossing voor: met de allernieuwste biomedische technieken isoleren zij cellen uit verse urine, en herprogrammeren deze tot levercellen. Deze stukjes lever worden vervolgens gebruikt om te bepalen of de medicijnen die in ontwikkeling zijn inderdaad werken, en welke medicijn voor welke patiënt het beste werkt. Van IJzendoorn:

“Ik wil de beste behandeling en ik wil een behandeling op maat. Ik hoop dit te bereiken samen met de Trombosestichting Nederland en met uw hulp. De Steunkous is een belangrijke stap hierin en ik hoop dat velen deze zullen kopen!”