fbpx
Hardlopen voor Trombose onderzoek

13 augustus 2018

Hardlopen voor trombose onderzoek

Team Trombosestichting komt in actie voor Trombose onderzoek. Ze gaan hardlopen voor trombose onderzoek.

Over deze ac­tie

Wij (Stans, Ro­sa­lie, Man­dy & Yen-li) werken bij Trombosestichting en wil­len graag dat dr. Erik Klok zo snel mo­ge­lijk aan zijn on­der­zoek kan be­gin­nen. Daar­om dra­gen ook wij ons steen­tje bij en doen we 2 sep­tem­ber as mee aan de Vliet­loop in Voor­scho­ten. Helpt u ons hel­pen?

Het onderzoek

Dr. Erik Klok wil een scan ontwikkelen waarop WEL duidelijk te zien is of het om een nieuw of oud bloedstolsel gaat. Kunt u zich voorstellen wat het resultaat hiervan zal zijn? Deze nieuwe scan voorkomt dat veel patiënten onnodig antistollingsmiddelen gebruiken!

Yen-li over hun actie

“Ik ben er­van over­tuigd dat het on­der­zoek van dr. Erik Klok een enor­me im­pact gaat heb­ben op het le­ven van trom­bose­pa­tiënten. En daar­om ga ik maar weer eens hard­lo­pen. Op mijn tand­vlees waar­schijn­lijk. Heb al maan­den niet ge­lo­pen, maar ik doe het graag. Dit on­der­zoek MOET ge­woon door­gaan!”

Help mee

Start jouw actie via onze speciale actiepagina. Of doe een donatie voor deze actie.

Naar de actiesite