Wilt u iets blijvends doen voor het tromboseonderzoek?

Alleen al in Nederland krijgen ruim 100 mensen een vorm van trombose….per dag. Op dezelfde dag overlijden zeker 3 mensen aan de gevolgen van een longembolie.  En veel hersen- en hartinfarcten worden veroorzaakt door een trombose. Veel trombose patiënten moeten levenslang met de gevolgen van trombose leven.

De Droom van de Trombosestichting is een wereld zonder tromboseleed!

Om dit te bereiken financiert de Trombosestichting wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, preventie en bestrijding van trombose. Ieder jaar ontvangen wij aanvragen van wetenschappers om hun tromboseonderzoek te financieren en dankzij onze donateurs kunnen wij twee of drie onderzoeken per jaar mogelijk maken.

Maar met uw nalatenschap kunnen wij veel meer onderzoeken financieren waarmee we vele trombosepatiënten kunnen helpen te leven en te overleven.

Testament

Na uw overlijden gaan uw bezittingen en geld automatisch naar de familie. Mocht er geen familie meer zijn dan vervalt uw gehele bezit aan de Nederlandse Staat.

Door bij een notaris een testament te laten opstellen kunt u naast uw familie ook vrienden of een Goed Doel laten delen in uw nalatenschap.  De Trombosestichting wordt door de belastingdienst gekenmerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en hoeft daarom geen erfbelasting (voorheen successierechten) te betalen over de ontvangen erfenis.

U kunt ons op verschillende manieren opnemen in uw testament:

1. Erfstelling

U kunt de Trombosestichting tot (mede-)erfgenaam benoemen. Het geld dat overblijft nadat de executeur alle kosten heeft betaald, wordt conform uw wensen in uw testament onder de erfgenamen verdeeld.

2. Legaat

Bijvoorbeeld een vast geldbedrag of waardevol bezit (huis, aandelenportefeuille, auto) . U kunt bijvoorbeeld de familie tot erfgenaam benoemen maar daarnaast een legaat aan de TSN bestemmen. De executeur van uw testament zal ervoor zorgen dat de legaten worden uitgekeerd en pas daarna zal de overgebleven nalatenschap onder de erfgenamen worden verdeeld

3. Aanvullend legaat

Men kan ook een aanvullend legaat opstellen ook wel mini-testament  of legaat-akte genoemd. Dit kan worden toegevoegd aan een testament. Echter, officieel is dit losse legaat een testament en moet dus worden opgesteld door een notaris en worden opgenomen in het Centraal Testamenten Register. Een aanvullend legaat regelt u eenvoudig hier: u hoeft alleen nog maar uw persoonlijke gegevens en het legaat-bedrag in te vullen. Vervolgens stuurt u de akte door naar de dichtstbijzijnde Doe Het Zelf Notaris. De notaris controleert alle gegevens en nodigt u vervolgens uit om de legaat-akte op zijn kantoor te komen ondertekenen. Door deze eenvoudige werkwijze zijn de kosten laag t.w. € 150,– per akte.

Aanvullend legaat opstellen

4. Codicil

Door uzelf handgeschreven stuk, ondertekend met dagtekening, waarin u een beperkt aantal (inboedel) goederen (kleding, sieraden, meubels, boeken) via een codicil laat vastleggen.  Tussenkomst van een notaris is hiervoor niet nodig. Laat uw nabestaanden wel weten dat u een codicil heeft en waar het te vinden is.

5. Fonds op naam

U kunt dit al bij leven oprichten of in uw testament laten opnemen. Met dit fonds kunt u een specifiek onderzoek naar trombose steunen ter nagedachtenis aan uzelf of een dierbare. Voor het oprichten van een Fonds op Naam is wel een minimale storting van € 50.000,–  door de belastingdienst als voorwaarde gesteld.

6. Vruchtgebruik

U kunt bijvoorbeeld uw huis aan de Trombosestichting nalaten maar verleent uw partner het vruchtgebruik. Hij/zij kan dan zolang hij of zij leeft gebruik maken van het huis. Aan het einde van het vruchtgebruik wordt het huis (in dit geval) volledig eigendom van de Trombosestichting.

Wat is de rol van een executeur?

In uw testament benoemt u iemand die uw nalatenschap af gaat handelen. Dit kan een familielid, een vriend of de notaris zijn. Indien u wenst dat de Trombosestichting executeur-testamentair is  zullen wij de executie van de nalatenschap uitbesteden aan de notaris of een daarin gespecialiseerde organisatie, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw wensen, zoals omschreven in uw testament, worden uitgevoerd.

Beneficiaire aanvaarding

Een erfstelling zal door de Trombosestichting altijd beneficiair worden aanvaard. Dat betekent dat de erfenis alleen zal worden aanvaard bij een positief saldo.

Gegevens Trombosestichting benodigd voor het opstellen van een testament

Trombosestichting Nederland, Dobbeweg 1 A, 2254 AG te Voorschoten

Handelsregisternummer (Kamer van Koophandel) 41150933

Bestel gratis onze Brochure Nalaten!

Bestel onze brochure door hier het formulier in te vullen. Hierin leest u onder meer de testimonials van donateurs die reeds besloten hebben de Trombosestichting in hun testament op te nemen.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Manon Meijer. Zij is op werkdagen bereikbaar van 9.00-16.00 op telefoonnummer 071-561 77 17