fbpx

Nalaten aan de Trombosestichting

Wat wilt u nalaten voor een betere wereld? Misschien is dit voor u het juiste moment om na te denken hoe u uw idealen blijvend kunt uitdragen. Bijvoorbeeld door een goed doel als de Trombosestichting te steunen via uw nalatenschap. Denkt u er eens over na hoeveel impact u daarmee heeft op het leven van miljoenen mensen.

Wetenschappelijk onderzoek is noodzaak
Trombose is levensgevaarlijk en veroorzaakt blijvende complicaties. Wij zijn ervan overtuigd dat tromboseleed kan stoppen door wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, de behandeling en het voorkomen van trombose te blijven financieren. Om dergelijk onderzoek mogelijk te maken, zijn inkomsten uit nalatenschappen voor de Trombosestichting meer dan welkom.

Al ruim 45 jaar resultaatgericht
De Trombosestichting is al meer dan 45 jaar als organisatie de partner van Nederlandse trombose onderzoekers. Elk onderzoek voldoet aan hoge kwaliteitseisen.

Elke gift, groot of klein, is waardevol
U hoeft niet vermogend te zijn om via uw nalatenschap een bijdrage te leveren. Ook met een kleinere gift draagt u bij aan onderzoek dat een doorbraak kan brengen in de kennis over trombose. Uw gebaar betekent veel voor mensen die met tromboseleed worden geconfronteerd.

U regelt het eenvoudig
Heeft u al een testament? Of wilt u het laten opstellen? Het is nooit te laat om een goed doel als de Trombosestichting te begunstigen. U bepaalt zelf wat u met uw nalatenschap wilt en wie u wilt begunstigen. Na wijziging of opstelling van uw testament heeft u er geen omkijken meer naar, maar wel de zekerheid dat u iets bijzonders nalaat voor andere mensen.

Geen erfbelasting
De waarde van wat u ons nalaat wordt volledig besteed het werk van de Trombosestichting. Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn wij vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Vrijblijvend advies
Neemt u er de tijd voor. Wilt u uitvoeriger van gedachten wisselen of heeft u speciale wensen? Praat dan met uw notaris of neem contact op met Yen-li Busscher van de Trombosestichting. Zij gaat graag met u in gesprek. Zij is bereikbaar via nalaten@trombosestichting.nl of telefonisch via 071-561 77 17 (maandag t/m donderdag 09:00 – 12:00 uur en 13.30 – 16:00 uur).

Stap voor stap alles regelen zoals u het wenst

Stap 1 – Overzicht van uw bezittingen
Een lijst van wat u bezit geeft u overzicht. Denk aan het tegoed op een bank- of spaarrekening, aandelen, waardevolle kunstwerken, juwelen of een huis. Maak een overzicht van alles van waarde dat u bezit. Dit overzicht helpt u bij het maken van wie u wat wilt nalaten.

Stap 2 – Uw persoonlijke situatie
Met welke familieleden, vrienden of andere dierbaren heeft u een bijzondere band? U bent vanzelfsprekend vrij om zelf te kiezen aan wie u iets nalaat.

Stap 3 – Bepaal uw keuzes
Er zijn drie manieren om iets na te laten aan een goed doel:

  1. U laat (een deel van) uw geld, huis, aandelen of waardevolle spullen na aan het goede doel. Dat heet een legaat.
  2. U benoemt het goede doel als mede-erfgenaam. Uw erfenis wordt dan verdeeld onder erfgenamen volgens een verdeling die u zelf kunt vaststellen.
  3. U benoemt de Trombosestichting als uw enige erfgenaam.

Stap 4 – Laat uzelf adviseren
Heeft u vragen hoe u een en ander het beste regelt? Onze adviseur Yen-li Busscher neemt graag de tijd voor een gesprek. Dat kan telefonisch, maar ook bij u thuis. Zo’n gesprek is vrijblijvend, het verplicht u tot niets. Voor deskundig advies is er ook de notaris. Die weet alles over nalaten aan een goed doel als de Trombosestichting.

Stap 5 – Uw wensen vastleggen
Wilt u er zeker van zijn dat uw laatste wens goed wordt uitgevoerd? Maak dan een afspraak met een notaris om uw testament op te laten maken. Maakt u geen testament, dan gelden na uw overlijden de wettelijke regels voor de verdeling en begunstigt u niet een goed doel.

Met een testament vermijdt u eventuele misverstanden en worden uw wensen officieel vastgelegd. Een geruststellend gevoel. En mocht u ooit van gedachten veranderen, dan kunt u uw testament altijd aanpassen.

Online uw testament regelen via NuNotariaat.nl
Via NuNotariaat.nl stelt u eenvoudig en voordelig online uw testament op. De Trombosestichting heeft hier een eigen pagina.

Meer info? Bestel gratis onze brochure Nalaten!
Bestel onze brochure door hier het formulier in te vullen. Hierin leest u onder meer een testimonial van een nabestaande en over onderzoek dat mogelijk gemaakt is dankzij mensen die ons werk steunen, onder andere via nalatenschappen.

Gegevens Trombosestichting benodigd voor het opstellen van een testament
Trombosestichting Nederland, Dobbeweg 1 A, 2254 AG te Voorschoten
Handelsregisternummer (Kamer van Koophandel) 41150933

Laat het ons weten
Heeft u de Trombosestichting benoemd in uw testament? Wat een prachtig gebaar! We horen dit graag, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen op het gebied van trombose onderzoek en nodigen wij u bijvoorbeeld graag uit voor bijzondere bijeenkomsten, zoals de jaarlijkse Wereld Trombose Dag. Uiteraard alleen als u dit op prijs stelt.