fbpx

Incassodata

Indien u een incassomachtiging heeft afgegeven aan de Trombosestichting, vinden (afhankelijk van de door u gekozen betalingsfrequentie) op de volgende data de afschrijving(en) plaats:

Incasso data 2022

31 januari 2022
28 februari 2022
31 maart 2022
29 april 2022
31 mei 2022
30 juni 2022
29 juli 2022
31 augustus 2022
30 september 2022
31 oktober 2022
30 november 2022
30 december 2022