Incassodata

Indien u een incassomachtiging heeft afgegeven aan de Trombosestichting, vinden (afhankelijk van de door u gekozen betalingsfrequentie) op de volgende data de afschrijving(en) plaats:

Incasso data 2021

Vrijdag 29 januari 2021
Vrijdag 26 februari 2021
Woensdag 31 maart 2021
Vrijdag 30 april 2021
Maandag 31 mei 2021
Woensdag 30 juni 2021
Vrijdag 30 juli 2021
Dinsdag 31 augustus 2021
Donderdag 30 september 2021
Vrijdag 29 oktober 2021
Dinsdag 30 november 2021
Donderdag 30 december 2021

Incasso data 2020

Vrijdag 31 januari 2020
Vrijdag 28 februari 2020
Dinsdag 31 maart 2020
Donderdag 30 april 2020
Vrijdag 29 mei 2020
Dinsdag 30 juni 2020
Vrijdag 31 juli 2020
Maandag 31 augustus 2020
Woensdag 30 september 2020
Vrijdag 30 oktober 2020
Maandag 30 november 2020
Woensdag 30 december 2020