fbpx

Incassodata

Indien u een incassomachtiging heeft afgegeven aan de Trombosestichting, vinden (afhankelijk van de door u gekozen betalingsfrequentie) op de volgende data de afschrijving(en) in 2024 plaats:

Incasso data 2024

30 januari 2024
28 februari 2024
12 maart 2024
27 maart 2024
16 april 2024
29 april 2024
14 mei 2024
30 mei 2024
11 juni 2024
27 juni 2024
16 juli 2024
30 juli 2024
13 augustus 2024
29 augustus 2024
11 september 2024
27 september 2024
10 oktober 2024
30 oktober 2024
14 november 2024
28 november 2024
11 december 2024
30 december 2024