Incassodata

Indien u een incassomachtiging heeft afgegeven aan de Trombosestichting, vinden (afhankelijk van de door u gekozen betalingsfrequentie) op de volgende data de afschrijving(en) plaats:

Incasso data 2019

Donderdag 31-01-2019
Donderdag 28-02-2019
Vrijdag 29-03-2019
Dinsdag 30-04-2019
Dinsdag 21-05-2019
Vrijdag 28-06-2019
Woensdag 31-07-2019
Vrijdag 30-08-2019
Maandag 30-09-2019
Donderdag 31-10-2019
Maandag 02-12-2019 (voor november)
Maandag 30-12-2019

Incasso data 2020

Vrijdag 31 januari 2020
Vrijdag 28 februari 2020
Dinsdag 31 maart 2020
Donderdag 30 april 2020
Vrijdag 29 mei 2020
Dinsdag 30 juni 2020
Vrijdag 31 juli 2020
Maandag 31 augustus 2020
Woensdag 30 september 2020
Vrijdag 30 oktober 2020
Maandag 30 november 2020
Woensdag 30 december 2020