fbpx

Incassodata

Indien u een incassomachtiging heeft afgegeven aan de Trombosestichting, vinden (afhankelijk van de door u gekozen betalingsfrequentie) op de volgende data de afschrijving(en) plaats:

Incasso data 2023

30 januari 2023
27 februari 2023
30 maart 2023
26 april 2023
30 mei 2023
29 juni 2023
28 juli 2023
30 augustus 2023
28 september 2023
30 oktober 2023
29 november 2023
28 december 2023