Incassodata

Indien u een incassomachtiging heeft afgegeven aan de Trombosestichting, vinden (afhankelijk van de door u gekozen betalingsfrequentie) op de volgende data de afschrijving(en) plaats:

Incasso data 2019

Donderdag 31-01-2019
Donderdag 28-02-2019
Vrijdag 29-03-2019
Dinsdag 30-04-2019
Dinsdag 21-05-2019
Vrijdag 28-06-2019
Woensdag 31-07-2019
Vrijdag 30-08-2019
Maandag 30-09-2019
Donderdag 31-10-2019
Maandag 02-12-2019 (voor november)
Maandag 30-12-2019