Incassodata

Indien u een incassomachtiging heeft afgegeven aan de Trombosestichting, vinden (afhankelijk van de door u gekozen betalingsfrequentie) op de volgende data de afschrijving(en) plaats:

Incasso data 2018

woensdag 31 januari 2018
woensdag 28 februari 2018
donderdag 29 maart 2018
maandag 30 april 2018
donderdag 31 mei 2018
vrijdag 29 juni 2018
dinsdag 31 juli 2018
vrijdag 31 augustus 2018
vrijdag 28 september 2018
woensdag 31 oktober 2018
vrijdag 30 november 2018
vrijdag 28 december 2018