Bedrust bij ziekte

Bij langdurige (bed)rust, bijvoorbeeld na een operatie, ongeval of blessure, stroomt uw bloed trager. Uw kans op trombose wordt dan groter.

Als u uw been of arm in het gips of een zwachtel heeft en minder mobiel bent dan normaal, kan ook een trombose ontstaan. Maar ook als u lange tijd stil zit, bijvoorbeeld tijdens de studie, kan een trombose ontstaan. Dit kan ook gebeuren bij jonge en sportieve mensen.