Home
Home
Doneer nu!

Herken een trombose

Zó herken je trombose

Symptomen van een trombose zijn onder meer afhankelijk van de plek in het lichaam waar de trombose optreedt. We geven hier een korte lijst met symptomen per plek. Als u een van deze klachten ervaart, neem dan altijd contact op met uw huisarts of bel 112. Ligt u in het ziekenhuis, meldt u deze klachten dan meteen bij uw behandelend arts.

Hartinfarct – trombose in het hart
Bij een hartinfarct krijgt de hartspier geen of onvoldoende zuurstof doordat een kransslagader helemaal afgesloten is. Klachten kunnen zijn 

 • een beklemmende of drukkende pijn midden op de borst.
 • deze pijn kan, ook in rust, uitstralen naar bovenarmen, hals, kaak, rug en maagstreek
 • deze pijn duurt ook in rust langer dan 5 minuten
 • deze pijn gaat samen met zweten, misselijkheid of braken

Voor vrouwen geldt dat zij vaker andere klachten hebben dan mannen, zoals:

 • pijn in de bovenbuik, kaak, nek of rug
 • pijn tussen de schouderbladen
 • kortademigheid
 • extreme moeheid
 • duizeligheid
 • onrustig gevoel, angst en snelle ademhaling
 • misselijkheid of braken

De klachten verschillen per persoon. De klachten kunnen plotseling of heel geleidelijk ontstaan. Per dag krijgen ongeveer 80 mensen in Nederland een hartinfarct (zie RIVM; Hartstichting). 

Herseninfarct – trombose in de hersenen
Bij een herseninfarct is een bloedvat in de hersenen gedurende langere tijd afgesloten door een bloedstolsel. Het achterliggende deel van de hersenen krijgt te weinig zuurstof en er ontstaan uitvalsverschijnselen. Als de afsluiting te lang duurt kan het hersenweefsel afsterven.

Een herseninfarct is bij de meeste mensen te herkennen aan één of meer van de volgende verschijnselen:

 • een scheve mond
 • een verwarde spraak
 • een lamme arm.

Herken een trombosebeen
Een trombosebeen ontstaat als een bloedstolsel een bloedvat in het been afsluit. Het is belangrijk om bij klachten meteen de huisarts te bellen. Een trombosebeen kan namelijk leiden tot een (levensgevaarlijke) longembolie. De volgende vijf verschijnselen doen zich bijna altijd voor: 

 • een vrij snel optredende zwelling van één been
 • een zwaar gevoel of pijn in het been
 • een rode of juist blauwachtige verkleuring van het been

Daarnaast kan er bijvoorbeeld ook sprake zijn van:

 • een lichte temperatuursverhoging
 • een strakgespannen huid van het been (rood en glanzend met gestuwde oppervlakkige aderen) 

Minder vaak voorkomende klachten zijn:

 • Wit been
 • Zeer pijnlijk been
 • Het gevoel een zweepslag te hebben in de kuit
 • Pijn in de benen bij lopen, die afneemt bij stilstaan 

Bovenstaande klachten kunnen ook wijzen op andere aandoeningen aan het been, zoals zweepslag, een breuk in het bot, een infectie van de huid, het knappen van een vochtblaas in de knie ('Bakerse cyste'), gewrichts- en spieraandoeningen of een oppervlakkige aderontsteking. Slechts 1 op de 4 patiënten met dergelijke klachten blijkt na onderzoek ook daadwerkelijk een trombose te hebben. Neem echter altijd contact met uw arts als u verschijnselen ervaart die kunnen wijzen op een trombosebeen.

Longembolie – trombose in de longen
Een longembolie treedt op als een gedeelte van een stolsel losraakt uit de ader van het been of de buikholte. Dit stolsel wordt meegevoerd met de bloedstroom en komt via de ader door het hart in de longslagader terecht. Dan is er sprake van een longembolie. Het longweefsel achter de bloedprop kan afsterven als niet snel genoeg behandeld wordt. De belangrijkste klachten bij een longembolie zijn:

 • plotseling optredende kortademigheid
 • pijn bij zuchten en hoesten

Daarnaast kunnen mensen met een longembolie last hebben van:

 • hartkloppingen
 • flauwvallen
 • zwelling en pijn in het been
 • bloed opgeven
 • benauwdheid
 • bleke gelaatskleur
 • transpireren
 • pijn op de borst
 • lichte stijging van de lichaamstemperatuur
 • plotseling ontstane prikkelhoest

De klachten bij een longembolie kunnen erg lijken op de symptomen die passen bij bijvoorbeeld een hartinfarct, een ontsteking van de longvliezen, een klaplong of een longontsteking. Neem in alle gevallen zo spoedig mogelijk contact op met uw huisarts, 112, of met uw behandelend arts.

Trombose in het oog
In het netvlies van onze ogen bevinden zich zowel aders als slagaders. Het kan gebeuren dat een bloedpropje (trombose) één of meerdere van die aders of slagaders afsluit. Een bloedpropje in de ader of slagader van het oog kan de volgende klachten geven:

 • vermindering van het zicht in 1 oog (vaak pijnloos)
 • plotseling ontstaan van vlekken of lichtflitsen (al dan niet in combinatie met vermindering van zicht)

Ervaart u 1 of meer van de beschreven klachten? Neem dan direct contact op met uw huisarts. Deze zal u zo nodig doorverwijzen naar een oogarts. Een oogarts kan het onderscheid tussen een arteriële en veneuze oogtrombose vaststellen en daar de eventuele behandeling op aanpassen. Onderzoek naar hoge bloeddruk, diabetes en andere factoren die mogelijk hebben bijgedragen aan het ontstaan van de trombose is nodig om de kans op herhaling te verminderen.

Sinustrombose
Bij sinustrombose sluit een bloedpropje bloedvaten in het voorste deel van uw hersenen af. De belangrijkste klacht van een trombose in de afvoerende vaten in het hoofd is (hevige) hoofdpijn. Daarnaast kan sinustrombose verschijnselen geven die erg lijken op de klachten van een herseninfarct of beroerte:

 • een scheve mond, verwarde spraak
 • een lamme arm,
 • evenwichtsstoornissen
 • dubbelzien 
 • epileptische aanvallen
 • buiten bewustzijn raken
 • in coma raken (zeldzaam)

Neem altijd direct contact op met een arts als u verschijnselen heeft die op een sinustrombose kunnen wijzen.