fbpx

5 oktober 2017

Sinustrombose treft bijna altijd jonge mensen

Jonathan Coutinho (AMC) rondde in 2015 een onderzoek af naar de diagnose van sinustrombose. Wat is sinustrombose?

Wat is sinustrombose?

“Sinustrombose is een ernstige vorm van trombose, namelijk een trombose in het hoofd. Er zit dan een bloedprop in de afvoerende vaten van het hoofd. Door die prop kan het bloed niet goed meer wegstromen. Een heel scala aan klachten is het gevolg.”

Welke klachten geeft deze ziekte?

“De belangrijkste klacht is hoofdpijn. Dat krijgt vrijwel iedereen. Mensen met sinustrombose zeggen meestal tegen ons: ‘het is de ergste hoofdpijn die ik ooit heb gekend’. Daarnaast kan een sinustrombose verschijnselen geven die we ook bij een beroerte zien. Mensen krijgen dan uitval van hersenfuncties. Ze kunnen bijvoorbeeld hun arm of been niet meer bewegen. Of ze krijgen epileptische aanvallen of zijn blind. In heel ernstige situaties raken ze zelfs buiten bewustzijn. Dan wordt zo’n patiënt bij ons in coma binnengebracht.”

Wie krijgt het?

“Sinustrombose komt met name voor bij  jonge vrouwen. De gemiddelde leeftijd ligt op 36, 37. Dat juist zij deze vorm van trombose krijgen, komt door bepaalde risicofactoren die alleen deze groep bezit: pilgebruik, zwangerschap, bevalling. Vroeger sprak men daarom ook wel van een ‘kraamhoofd’. Verder hebben sommige mensen een familiaire aanleg voor trombose, en daarmee ook voor sinustrombose. En dan heb je ook nog de mensen met infecties, bijvoorbeeld een hersenvlies- of oorontsteking. Zo’n infectie breekt wel eens door en dat kan uitmonden in een sinustrombose. Tot slot heb je nog een groep met andere, zeer zeldzame oorzaken.”

Kun je ervan genezen?

“Ja, gelukkig herstelt met de huidige behandeling ongeveer 8 op de 10 mensen volledig. Daar bedoelen we dan mee dat ze geen beperkingen meer hebben in hun dagelijks leven. Het betekent niet dat ze volledig de oude zijn. Zo kunnen ze last houden van hoofdpijn of moeite met concentreren. Helaas houdt ook een groep forsere restverschijnselen. Je hebt het dan vaak over jonge vrouwen midden in het leven die behoorlijk gehandicapt raken.
En een klein deel van de mensen overlijdt. Dat is natuurlijk heel dramatisch.”

De Trombosestichting financiert onderzoek naar trombose. Wilt u het onderzoek steunen?
Maak dan een bijdrage over aan de Trombosestichting.