fbpx

14 februari 2018

Uw geld, goed besteed

De Trombosestichting streeft naar forse gezondheidswinst in Nederland door tromboseleed aan te pakken. Vele donateurs steunen elk jaar de Trombosestichting en daarmee het wetenschappelijk onderzoek dat de Trombosestichting financiert. Door de steun van onze donateurs kunnen wij elk jaar verschillende onderzoeksprojecten financieren. We ondersteunen onderzoekers die bijdragen aan meer kennis over de oorzaken en preventie van trombose; een betere diagnostiek en/of een veiligere, effectievere behandeling.

Algemene procedure voor financiering onderzoeksprojecten

Elk jaar organiseert de Trombosestichting een subsidieronde voor onderzoeksprojecten op het gebied van trombose. Onderzoeksprojecten moeten betrekking hebben op één of meer problemen gerelateerd aan oorzaken, preventie en bestrijding van trombose. Onderzoekers kunnen bij de Trombosestichting een project aanmelden, inclusief een korte beschrijving van het project. Vervolgens worden er een aantal stappen doorlopen:

  • De leden van onze Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), bestaande uit artsen en onderzoekers, beoordelen de aanmeldingen op kwaliteit;
  • De best scorende tien onderzoekers mogen een uitgebreide aanvraag indienen, waarin ze meer en uitgebreidere informatie over hun onderzoeksproject geven;
  • Per uitgebreide aanvraag geven twee externe experts een beoordeling. De aanvragers mogen hier schriftelijk op reageren. De externe experts geven tot slot hun eindbeoordeling over de aanvraag;
  • Vervolgens bespreekt en beoordeelt de WAR alle onderzoeken, en stelt een prioritietsvolgorde op;
  • Het bestuur beslist, na advies van de Raad van Toezicht van de Trombosestichting, hoeveel projecten gefinancierd kunnen worden.

Wetenschappelijk jaarverslag

De door ons gefinancierde onderzoekers brengen jaarlijks verslag uit over de voortgang van hun project. In het meest recente wetenschappelijk jaarverslag kunt u lezen over de voortgang die de onderzoekers hebben gemaakt.

Subsidieronde 2018

In 2018 kreeg de Trombosestichting 34 vooraanmeldingen binnen, meer dan er de afgelopen jaren zijn binnengekomen. In de vooraanmelding beschrijven onderzoekers in het kort het project dat ze willen gaan uitvoeren. De Wetenschappelijke Adviesraad heeft de vooraanmeldingen gelezen en beoordeelt op kwaliteit. Op basis van deze beoordelingen zijn de vooraanmeldingen geordend van best scorend naar minst scorend. De tien best scorende vooraanmeldingen mochten worden uitgewerkt; de onderzoekers hebben bericht gekregen en dienden uiterlijk 13 februari een uitgebreide aanvraag in. In de uitgebreide aanvraag geven de onderzoekers meer details en informatie over het project dat zij willen gaan uitvoeren.