fbpx

1 maart 2016

60% trombosegevallen tijdens of na ziekenhuisopname!

Iedereen die voor behandeling in een ziekenhuis ligt of onlangs heeft gelegen, heeft een sterk verhoogd risico op trombose. 60% van alle vormen van trombose in de aderen doet zich voor tijdens of na een ziekenhuisopname!

De Trombosestichting Nederland roept daarom op alert te zijn op symptomen die kunnen wijzen op trombose. Om de symptomen makkelijk te herkennen is deze video gemaakt.

De video kan worden gedeeld met familie, vrienden of collega’s die binnenkort in het ziekenhuis worden opgenomen. Hiermee wil de Trombosestichting onnodige slachtoffers van trombose voorkomen.

Deel de video van de Trombosestichting 

De Trombosestichting heeft de video ontwikkeld waarin helder wordt uitgelegd welke symptomen kunnen wijzen op trombose. Deel deze video met familie, vrienden en collega’s. Dat helpt trombose in een vroegtijdig stadium te herkennen en te behandelen. Zo dragen we samen bij aan het voorkomen van onnodige tromboseslachtoffers. De video deel je eenvoudig via sociale media zoals WhatsApp, e-mail of Facebook.

Wat is trombose?

Trombose is de medische term voor een bloedstolsel (een trombus) in de bloedvaten. Zo’n bloedstolsel kan optreden in de aderen (veneuze trombose) of slagaderen (arteriële trombose). Trombose is gevaarlijk omdat het de bloeddoorstroming belemmert of zelfs blokkeert. Trombose kan grote gevolgen hebben, variërend van chronische pijn aan het been of arm tot aan levensbedreigende situaties, zoals een longembolie.

Wanneer treedt een trombose op?

Trombose komt vaak voor. Trombose kan optreden na een medische behandeling. Bijvoorbeeld na een gebroken enkel of been, na een knie- of heupoperatie, of andere medische behandelingen, bijvoorbeeld bij kanker. Jaarlijks krijgen zo’n 10.000 Nederlanders een longembolie en zo’n 15.000 Nederlanders een trombose in de aderen van bijvoorbeeld been of arm (trombosebeen of -arm). 60% van deze gevallen ontstaat tijdens of na ziekenhuisopname.

Herken de belangrijkste symptomen van trombose

De video van de Trombosestichting toont symptomen die kunnen voorkomen bij veneuze trombose. Bij een trombosebeen is dat zwelling, een zwaar gevoel of pijn, verkleuring en/of een strakgespannen huid. Een longembolie herken je onder meer aan plotselinge kortademigheid, pijn bij zuchten en/of pijn tussen de ribben. Trombose als gevolg van een behandeling in het ziekenhuis kan nog tot ongeveer een maand na de opname optreden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :

Stans van EgmondStans van Egmond
Directeur-bestuurder bij de Trombosestichting
Telefoon 071-5617717
E-mail: tsn@trombosestichting.nl