fbpx

Heeft u een klacht?

Meld hier uw klacht

Heeft u een klacht over de Trombosestichting?

Wij stellen het op prijs als u hierover contact met ons opneemt.

We beschouwen elke klacht als een signaal waarmee wij kunnen streven naar een goede of betere continuering van onze dienstverlening. Mondelinge of schriftelijke klachten worden afgehandeld conform onze klachtenprocedure. Daarbij staan het respect voor de klacht en een voor de klager tevreden afwikkeling daarvan voorop.

Bij wie kunt u terecht met uw klacht?
U kunt uw klacht schriftelijk of telefonisch met ons delen via onderstaande contactgegevens:

Trombosestichting Nederland
Postbus 100
2250 AC  Voorschoten
Telefoonnummer: 071-5617717
E-mailadres tsn@trombosestichting.nl

U kunt ook een klacht indienen bij het CBF, de toezichthouder voor goede doelen. Het CBF neemt een klacht alleen in behandeling, indien u deze eerder bij de Trombosestichting Nederland heeft ingediend.

Meld hier uw klacht


  • Versturen
  • Privacy: De Trombosestichting Nederland gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze worden niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken ze om u te informeren over onze werkzaamheden of om uw steun te vragen. Lees onze volledige privacyverklaring.