Home
Home
Doneer nu!

Organisatie

De Trombosestichting heeft zes medewerkers in dienst. Daarnaast huurt de TSN op regelmatige basis kennis in voor ondersteuning bij de administratie, PR acties, ICT onderhoud en de boekhouding. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de gang van zaken in de stichting. 

Directeur-bestuurder

mw. dr. C. van Egmond, directeur-bestuurder

Medewerkers

mw. R. Belder, beleidsmedewerker wetenschap en communicatie
mw. Y. Busscher, senior fondsenwerver
mw. A. van Driel, data-analist
mw. M.J. Meijer, donateurbeheer, klachtenbehandeling & nalatenschappen
mw. M. Silvius, office-manager
mw. E.V. Wybrands, communicatieadviseur

dhr. P. Balk, boekhouding
dhr. T. Bosman, ICT beheer

Raad van Toezicht Trombosestichting Nederland

drs. A.A. Bouvy, voorzitter
mw. D.E.J. Vree-van Dam, secretaris
dr. V.E.A. Gerdes
dhr. R. Meenink 
prof. dr. J.C.M. Meijers
mr. F. Volders