Home
Home
Doneer nu!

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over het functioneren van of de bejegening door de Trombosestichting?

Wij stellen het op prijs als u hierover contact met ons opneemt.

De Trombosestichting beschouwt elke klacht als een signaal waarmee wij kunnen streven naar een goede of betere continuering van onze dienstverlening. Mondelinge of schriftelijke klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure van de Trombosestichting. Daarbij staan het respect voor de klacht en een voor de klager tevreden afwikkeling daarvan voorop.

Bij wie kunt u terecht met uw klacht?

Mw. Manon Meijer, klachtenfunctionaris.

U kunt uw klacht schriftelijk of telefonisch met ons delen via onderstaande contactgegevens:

Trombosestichting Nederland
Postbus 100
2250 AC  Voorschoten
Telefoonnummer: 071-5617717
E-mailadres tsn@trombosestichting.nl