Home
Home
Doneer nu!

Bestuur en Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Trombosestichting houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de gang van zaken in de stichting. Klankbord RvT en directeur-bestuurder. 

Bestuur

mw. dr. C. van Egmond, directeur-bestuurder

Medewerkers

mw. A. van Driel, data-analist
mw. M.J. Meijer, medewerker donateurbeheer, klachtbehandeling en nalatenschappen
mw. M. Silvius, office-manager
mw. E.V. Wybrands, beleidsmedewerker
mw. E. Brandenburg, beleidsmedewerker

Raad van Toezicht Trombosestichting Nederland

drs. A.A. Bouvy, voorzitter
mw. D.E.J. Vree-van Dam, secretaris
dr. V.E.A. Gerdes
prof. dr. J.C.M. Meijers
mr. F. Volders
dhr. R. Meenink