Symptomen van een herseninfarct

De symptomen van een herseninfarct, beroerte, TIA of CVA zijn vaak te zien aan een scheve mond, lamme arm of verwarde spraak.

Bij een herseninfarct is een bloedvat in de hersenen gedurende langere tijd afgesloten door een bloedstolsel. Het achterliggende deel van de hersenen krijgt te weinig zuurstof en er ontstaan uitvalsverschijnselen. Als de afsluiting te lang duurt kan het hersenweefsel afsterven. Een herseninfarct is bij de meeste mensen te herkennen aan één of meer van onderstaande symptomen.  Bij twijfel bel altijd eerst 112!

Symptomen van een herseninfarct

  • Scheve mond, naar beneden hangende mondhoek
  • Lamme arm of been, of een doof of tintelend gevoel in de ledematen
  • Verwarde, onsamenhangende spraak
  • Duizeligheid en/of evenwichtsstoornissen
  • Ernstige hoofdpijn
  • wazig zien of verlies van zicht

De ezelsbrug om de symptomen snel te kunnen herkennen is de FAST-test (Face, Arm, Spraak, Tijd). Als u binnen zes uur wordt behandeld met antistollingsmiddelen of door een operatie, is de kans op blijvende schade kleiner. De kans op volledig herstel is dan ook groter.

Meer informatie over Trombose en hersenen

In deze brochure leest u meer over:

 Verschillen tussen beroerte, TIA, CVA en herseninfarct
Wat is trombose
Oorzaak van trombose
Symptomen van trombose
Hoe herken je een trombose

Download hier de brochure

Verschil tussen een TIA & CVA

Bij een herseninfarct sluit een bloedstolsel een slagader in de hersenen af. Hierdoor heeft een deel van de hersenen te weinig zuurstof krijgt. Dan ontstaan uitvalsverschijnselen. Als de afsluiting te lang duurt kan het hersenweefsel afsterven. Als iemand binnen 24 uur herstelt, noemen we het een TIA (Transient Ischemic Attack) een tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen. Bij blijvende gevolgen spreken we van een CVA (Cerebro Vasculair Accident) een ongeluk in de hersenen.

Neem bij twijfel contact op met uw arts of bel 112!