Home
Home
Doneer nu!

Sinustrombose

Een sinustrombose is trombose in de hersenen. Een bloedprop blokkeert de afvoerende vaten in het voorste deel van uw hersenen. Dit veroorzaakt (hevige) hoofdpijn. Daarnaast kan sinustrombose verschijnselen geven die erg lijken op de klachten van een beroerte:

  • uitvalsverschijnselen zoals verlamming van arm en/of been, moeite met spreken, uitval van een gezichtshelft, evenwichtsstoornissen, dubbelzien 
  • epileptische aanvallen
  • buiten bewustzijn raken
  • in coma raken (zeldzaam)

Jonge mensen Deze vorm van trombose komt vooral voor bij jonge, voorheen vaak gezonde mensen. Met name jonge vrouwen worden getroffen. De klachten van een sinustrombose kunnen sterk lijken op die van een TIA (transient ischaemic attack: een tijdelijke hapering van de bloeddoorstroming in de hersenen) of CVA (cerebro vasculair accident: een beroerte), is de behandeling heel anders. In de acute fase wordt u behandeld met heparines of laagmoleculair gewichtsheparines (LMWH's), daarna met antistollingsmiddelen. Eventuele complicaties zoals epilepsie worden afzonderlijk behandeld. Met de huidige behandeling herstellen 8 van de 10 patiënten volledig. Dat wil zeggen: ze hebben geen beperkingen meer in het dagelijks leven .

Neem altijd direct contact op met een arts als u verschijnselen heeft die op een sinustrombose kunnen wijzen.

In 2012 besloot de Trombosestichting een onderzoek naar cerebrale sinustrombose van AMC-onderzoeker Jonathan Coutinho te steunen. Lees hier meer over dit onderzoek.