Home
Home
Doneer nu!

Links

Wilt u meer weten over trombose, de behandeling van trombose of over goede doelen, bezoek dan websites van onderstaande organisaties:

De Richtlijnendatabase        
De Richtlijnendatabase is eigendom van de Federatie van Medisch Specialisten en bevat medische richtlijnen voor de tweede lijn
 
Federatie van Nederlandse Trombosediensten
De koepelorganisatie van de Nederlandse trombosediensten
 
Nederlandse Hartstichting
Voor meer informatie over hart- en vaatziekten en trombose
 
Hart en Vaatgroep
De patiëntenvereniging voor hart- of vaatpatiënten en hun naasten
 
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
De NPCF vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties 
 
Centraal Bureau Fondsenwerving
Voor meer informatie over goededoeleninstellingen