Herken een trombose oog

In het netvlies van onze ogen bevinden zich zowel aders als slagaders. Het kan gebeuren dat een bloedpropje (trombose) één of meerdere van die aders of slagaders afsluit. Dat heet een Trombose oog.

Een bloedpropje in de ader of slagader van het oog kan de volgende klachten geven:

  • vermindering van het zicht in 1 oog (vaak pijnloos)
  • plotseling ontstaan van vlekken of lichtflitsen (al dan niet in combinatie met vermindering van zicht)

Ervaart u 1 of meer van de beschreven klachten? Neem dan direct contact op met uw huisarts. Deze zal u zo nodig doorverwijzen naar een oogarts. Een oogarts kan het onderscheid tussen een arteriële en veneuze oogtrombose vaststellen en daar de eventuele behandeling op aanpassen. Onderzoek naar hoge bloeddruk, diabetes en andere factoren die mogelijk hebben bijgedragen aan het ontstaan van de trombose is nodig om de kans op herhaling te verminderen.

Wilt u meer informatie over Trombose oog?

Download hier de brochure over Trombose