Herken een longembolie

Een longembolie treedt op als een gedeelte van een stolsel losraakt uit de ader van het been of de buikholte. Dit stolsel wordt meegevoerd met de bloedstroom en komt via de ader door het hart in de longslagader terecht. Dan is er sprake van een longembolie. Het longweefsel achter de bloedprop kan afsterven als niet snel genoeg behandeld wordt.

De belangrijkste klachten bij een longembolie zijn:

 • plotseling optredende kortademigheid
 • pijn bij zuchten en hoesten

Daarnaast kunnen mensen met een longembolie last hebben van:

 • hartkloppingen
 • flauwvallen
 • zwelling en pijn in het been
 • bloed opgeven
 • benauwdheid
 • bleke gelaatskleur
 • transpireren
 • pijn op de borst
 • lichte stijging van de lichaamstemperatuur
 • plotseling ontstane prikkelhoest

De klachten bij een longembolie kunnen erg lijken op de symptomen die passen bij bijvoorbeeld een hartinfarct, een ontsteking van de longvliezen, een klaplong of een longontsteking. Neem in alle gevallen zo spoedig mogelijk contact op met uw huisarts, 112, of met uw behandelend arts.