Subsidieronde 2018

Ook in 2018 heeft de Trombosestichting een subsidieronde georganiseerd. Onderzoekers konden geld aanvragen voor hun onderzoeksproject, dat betrekking moet hebben op de oorzaken, preventie en/of bestrijding van trombose. De Trombosestichting heeft besloten de volgende projecten te gaan financieren:

Prof. dr. Jeroen Eikenboom

Lowering von Willebrand factor as a therapeutic approach to reduce the risk of arterial thrombosis
Project: Het stollingseiwit Von Willebrand Factor kan bijdragen aan het ontstaan van zowel veneuze als arteriële trombose. Dit project wil een behandeling ontwikkelen om Von Willebrand Factor te verminderen om zo het tromboserisico te verlagen.

Prof. dr. Ton Lisman

Pathogenesis and treatment of portal vein thrombosis
Project: Dit project onderzoekt vena porta trombose; trombose in de poortader van de lever. De diagnose vena porta trombose kan goed worden vastgesteld, maar door een gebrek aan kennis is het tot nu toe onduidelijk geweest hoe het het beste kan worden behandeld.

Dr. Rolf Urbanus

Solving the lupus anticoagulant paradox: interference of antiphospholipid antibodies with the anticoagulant properties of factor V
Project: Dit project kijkt naar bepaalde proteïnen in het bloed die een risicofactor vormen voor het ontwikkelen van trombose. Hoe werkt dit mechanisme? De onderzoekers willen hier graag achter komen, zodat er een betere behandeling kan worden ontwikkeld.

Deze onderzoeken gaan begin 2019 van start.