Home
Home
Doneer nu!

Relevante informatie voor onderzoekers

Aankondiging onderzoeksubsidieronde 2018

De Trombosestichting Nederland organiseert in 2018 een subsidieronde voor onderzoeksprojecten op het gebied van trombose. Onderzoeksprojecten moeten betrekking hebben op één of meer problemen gerelateerd aan oorzaken, preventie en bestrijding van trombose.

Vooraanmeldingen voor subsidieaanvragen moeten uiterlijk maandag 8 januari 2018 vóór 09.00 uur zijn ontvangen door de Trombosestichting Nederland.

De Trombosestichting Nederland neemt uitsluitend aanvragen in behandeling tot een maximumbedrag van € 250.000,- en een maximumduur van 4 jaar.

Uw vooraanvraag dient u in via het vooraanmeldingsformulier, dat u stuurt naar onderzoek@trombosestichting.nl. Aanvragen die op een andere manier binnenkomen of ná maandag 8 januari 2018, 09.00 uur zijn ontvangen, worden niet in behandeling genomen. U ontvangt uiterlijk dinsdag 9 januari 2018 per email een bevestiging van uw vooraanmelding.

Downloads
Vooraanmeldingsformulier
Algemene Richtlijnen aanvragen onderzoeksubsidies
Subsidievoorwaarden

Tijdspad subsidieronde
Op basis van uw ingediende vooraanmelding en de daaropvolgende beoordeling door de Wetenschappelijke Adviesraad van de Trombosestichting Nederland zult u wel of niet worden uitgenodigd een uitgebreide aanvraag te schrijven. Deze bekendmaking zal medio januari 2018 plaatsvinden.

Contact
Voor vragen of overige informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00u en 16.00u contact opnemen met:
Email: onderzoek@trombosestichting.nl
Telefoon: 071-5617717