Home
Home
Doneer nu!

Uw donatie

Waarom is geven aan de Trombosestichting Nederland zo belangrijk?

Ruim 100 mensen krijgen per dag een veneuze trombose, zoals een trombose in het been of een longembolie. Per dag overlijden 3 mensen aan een longembolie. Maar ook veel hart- en herseninfarcten worden veroorzaakt door een trombose. Meer onderzoek is nodig. En daar kunnen we uw steun goed bij gebruiken!

Gelukkig is trombose in veel gevallen goed te behandelen. Er zijn goede medicijnen, maar die hebben vervelende bijwerkingen zoals bloedingen. Onderzoek blijft dus nodig! En daar hebben we uw steun bij nodig.  

Nederland loopt wereldwijd voorop in het onderzoek naar de behandeling van trombose. Veel van dit onderzoek wordt al 40 jaar door de Trombosestichting gefinancierd. Mede dankzij deze financiering weten we inmiddels meer over het ontstaan van de ziekte en over de risicogroepen. Verdere inspanningen blijven echter van groot belang. 

De Trombosestichting Nederland:

1. financiert medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose
2. geeft voorlichting op het gebied van trombose, in het bijzonder aan diegenen die met trombose in aanraking komen
3. draagt financieel bij in de organisatie van post-academisch onderwijs op het gebied van trombose, met als doel jonge onderzoekers te stimuleren

Uw steun
De Trombosestichting bereikt haar doelstellingen door financieren van onderzoeksprojecten van onderzoekers op het gebied van trombose. Wij ontwikkelen van informatiemateriaal. Om dit mogelijk te maken werven we fondsen bij donateurs.

De Trombosestichting Nederland is daarbij geheel aangewezen op de steun van de Nederlandse gever en ontvangt geen overheidssubsidie. Zonder de steun van de donateurs kan het medisch wetenschappelijk onderzoek niet worden gefinancierd.

Ook ú kunt de voortgang van het (medisch) wetenschappelijk onderzoek financieel ondersteunen. Uw gift is meer dan welkom op girorekeningnummer NL35 INGB 0000 3020 30.
Klik hier om u online als donateur aan te melden.