Home
Home
Doneer nu!

Nalaten

Nalaten? Overweegt u dit wel eens?

Hand over hand overwegen steeds meer mensen ook na hun overlijden iets te betekenen voor de toekomst. Deze mensen laten iets na aan een goed doel, waar anderen juist hun bezittingen nalaten aan familie en dierbare vrienden. Er zijn ook mensen die zelfs de hele erfenis nalaten aan een goed doel, zeker als er geen kinderen zijn. Nalatenschappen worden vastgelegd in een testament.

Als erflater kunt u zelf een bestemming aangeven waaraan u wilt schenken. Als u de activiteiten van de Trombosestichting Nederland een warm hart toedraagt, zijn er mogelijkheden onze stichting in uw testament op te nemen.

Het testament

Besluit u tot het nalaten aan familie of een goed doel, dan dient u dit vast te leggen in een testament. Dit is een officieel document –opgemaakt door de notaris- waarin u aangeeft wat er na uw overlijden moet gebeuren met uw eigendommen, spaargeld c.q. vermogen.

De Trombosestichting Nederland heeft een afdeling Testamentservice die u behulpzaam kan zijn met het formuleren van uw wensen. Deze adviezen zijn persoonlijk, betrouwbaar en zonder kosten. Het helpt u op weg naar de notaris. Betrokkenen bij de afdeling Testamentservice helpen u graag, ook bij het vinden van een goede notaris.

Natuurlijk hopen wij dat u het onderzoek naar trombose zo belangrijk vindt dat u de Trombosestichting Nederland een plaats geeft in uw testament.

De Trombosestichting Nederland zal, indien u wenst dat de stichting executeur-testamentair is, executie van de nalatenschap uitbesteden aan de notaris of een daarin gespecialiseerde organisatie, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw wensen zoals omschreven in uw testament, worden uitgevoerd. 

Wilt u geen contact met ons servicepunt, is het goed om te weten dat u aan de Trombosestichting Nederland op drie manieren kunt nalaten:

  1. U kunt de Trombosestichting Nederland tot (mede-)erfgenaam, in de vorm van een erfstelling, benoemen. De stichting erft dan een door u vooraf bepaald deel van de nalatenschap. Zijn er geen kinderen en zijn er geen dierbaren aan wie u wilt nalaten, is het mogelijk de Trombosestichting als enig erfgenaam aan te wijzen. Een erfstelling (erfenis) wordt door de stichting beneficiair aanvaard. Dat betekent dat de erfenis alleen aanvaard wordt bij een positief saldo. De gegevens van de Trombosestichting Nederland t.b.v. een testament zijn als volgt: Trombosestichting Nederland, Dobbeweg 1A, 2254 AG te Voorschoten, handelsregisternummer (Kamer van Koophandel) 41150933
    
  2. Aan de stichting kunt u ook een zogenaamd legaat nalaten. Een legaat kan zijn een deel van uw vermogen of een waardevol bezit, zoals een huis of een aandelenportefeuille.

  3. Trombosestichting legaat-akte
   Hiermee wordt het voor u veel makkelijker om een legaat na te laten aan de Trombosestichting. Een legaat-akte geldt als testamentair document en is een aanvulling op een testament of op de wettelijke regels. De notaris registreert deze legaat-akte ook in het Centraal Testament Register. U heeft dan dus geen (nieuw) testament nodig om een testamentaire schenking te doen. De Trombosestichting heeft een eigen exclusieve legaat-akte. Op onze website staat het akte-formulier en u hoeft alleen nog uw persoonlijke gegevens en het legaat-bedrag in te vullen. Vervolgens stuurt u de akte door naar de dichtstbijzijnde DoeHetZelfNotaris, die controleert alle gegevens en nodigt u vervolgens uit om de legaat-akte op zijn kantoor te komen tekenen. Door deze eenvoudige werkwijze zijn de kosten laag, t.w. € 125,- per akte.

                    Nu een legaat-akte.

Uitstel van het opmaken van een testament kan leiden tot ongewenste situaties. Is er geen testament, dan wordt de nalatenschap namelijk verdeeld volgens de wettelijke regels. Het kan zijn dat uw nalatenschap dan niet de bestemming krijgt die u graag zou zien. 

In de brochure Nalaten aan de Trombosestichting Nederland is uitgebreid beschreven op welke wijze u iets kunt nalaten aan de Trombosestichting Nederland. Vraag hier de brochure aan!

      
U kunt mevrouw Manon Meijer van onze Testamentservice telefonisch bereiken op 071-5617717 of per e-mail nalaten@trombosestichting.nl

Meer informatie over nalaten (aan een goed doel) kunt u ook terugvinden via de video www.avdr.nl/10redenen. Hierin vertelt Lucienne van der Geld, directeur Netwerk Notarissen, aan journalist Wouter Kurpershoek over tien belangrijke redenen om een (levens-)testament te maken.

Meer weten over erfrecht en testamenten?
Bel de Notaristelefoon: 0900 – 3469393 op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur (€ 0,80 per minuut). Of ga naar de Notariswebsite.

Is uw erfenis goed geregeld?
Door veranderingen in de wet of in uw eigen situatie is het verstandig om regelmatig te controleren of uw erfenis en testament goed geregeld is. De Testament Test helpt u daarbij!

Meer weten over nalaten aan goede doelen?
Ga naar de website van Instituut Goed Nalaten.