Home
Home
Doneer nu!

Incassodata

Indien u een incassomachtiging heeft afgegeven aan de Trombosestichting, vinden (afhankelijk van de door u gekozen betalingsfrequentie) op de volgende data de afschrijving(en) plaats:

2017

vrijdag 29 december 2017

2018

woensdag 31 januari 2018

woensdag 28 februari 2018

donderdag 29 maart 2018

maandag 30 april 2018

donderdag 31 mei 2018

vrijdag 29 juni 2018

dinsdag 31 juli 2018

vrijdag 31 augustus 2018

vrijdag 28 september 2018

woensdag 31 oktober 2018

vrijdag 30 november 2018

vrijdag 28 december 2018