Home
Home
Doneer nu!

Zelfmeten en doseren

Als u langer dan zes maanden Vitamine k remmers moet gebruiken, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk u eigen INR-waarde te meten. Met een zelfmeetapparaat meet u zelf uw INR-waarde en stelt zelf een doseringsschema op. Voordat u met het zelfmeetapparaat aan de slag kunt, volgt u een cursus bij een als trainingscentrum gekwalificeerde trombosedienst. Daar leert u bloed af te nemen door een vingerprik en krijg u instructies voor het bepalen van de INR-waarde. Ook wordt u getraind in het dosering van de antistollingsmedijcnen. Een training neemt doorgaans twee dagdelen in beslag en wordt afgesloten met een toets.

Als u de training succesvol hebt doorlopen, zal het trainingscentrum u drie maanden begeleiden. Hierna meet en doseert u helemaal zelf. Uw eigen trombosedienst zal u elke drie maanden uitnodigen voor controle van uw zelfmeetresultaten en doseringsschema. Ook uw zelfmeetapparaat zal gecontroleerd worden. Deze controles worden uitgevoerd omdat de consequenties van een slechte uitvoering van zelfmanagement groot kunnen zijn.

Niet iedereen komt in aanmerking voor gebruik van een zelfmeetapparaat. Neem voor de criteria daarvoor contact op met uw trombosedienst. Zij kunnen u ook verder helpen als u meer informatie wenst over het zelfmeten en –doseren.